Bekwaam start met CO2 Prestatieladder

Aangezien de CO2 uitstoot wereldwijd nog steeds te hoog is en dit schadelijke gevolgen heeft, is het van belang dat particulieren en bedrijven zich hier bewust mee bezig houden. Bekwaam is zich bewust van de CO2 footprint van de bedrijfsvoering en heeft al de nodige acties ondernomen om de CO2 footprint te verlagen. Om dit proces bewuster en planmatiger invulling te geven, start Bekwaam met de voorbereidingen om zich voor de zomer van 2022 te laten certificeren volgens de CO2 prestatieladder.

‘De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Organisaties die zich laten certificeren volgens de Ladder, ervaren dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.’ (Bron: https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/wat-is-de-ladder)

Met de certificering volgens de CO2 prestatieladder, beoogt Bekwaam:

  • Beter inzicht te krijgen in de eigen CO2 footprint en de mogelijkheden om deze te verminderen;
  • Bewust gedrag te stimuleren bij medewerkers en professionals;
  • Invulling te geven aan inkoopdoelstellingen van onze opdrachtgevers in publieke sector;
  • De eigen inkooprichtlijnen te herzien met aanvullende criteria ten aanzien van de CO2 footprint van onze leveranciers om onze gehele keten bewuster te maken

De ladder bestaat uit verschillende treden waarbij de focus allereerst ligt op de uitstoot van onze eigen organisatie. Op dit moment hebben wij de ambitie om onze eigen footprint te verlagen, waarmee we trede 3 kunnen behalen. Wanneer we dit bereikt hebben, kunnen we streven naar het bereiken van trede 4 door middel van het stimuleren van onze leveranciers en partners tot het verlagen van hun footprint.

Om ons te helpen in het proces rondom de certificering van de CO2 prestatieladder, krijgen wij hulp van Stimular (voor meer informatie, zie: https://www.stimular.nl/).

Gedurende dit proces stellen wij regelmatig nieuwsupdates beschikbaar waarin we uitleggen waar onze focus ligt en hoe ver we zijn in het proces.

Bekijk ook de video gemaakt door CO2-prestatieladder.nl, waarin in 1 minuut wordt uitgelegd wat de ladder inhoudt: https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/promotie

Gerelateerd nieuws

Korte introductie betreft gerelateerd nieuws

Bekwaam bestaat 12,5 jaar!

Rijkswaterstaat gunt nieuwe opdracht voor projectbeheersing PB Waterkwaliteit

Simone gestart bij Bekwaam

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact met ons op. We helpen je graag verder.