Bovib keurmerk

Bekwaam is sinds februari 2018 in het bezit van het Bovib keurmerk. Het is een onafhankelijk keurmerk voor kwaliteitsspelers die de brug slaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemers. De focus van het Bovib-keurmerk ligt op het beperken van risico op financiële en fiscale aansprakelijkheid, borgen van kwaliteit van dienstverlening en risicogericht denken vanuit processen.

Het keurmerk heeft de belangrijkste elementen uit de NEN 4400 en uit de ISO 9001 certificering. Bovib heeft deze elementen aangevuld met specifieke eisen die toezien op de specifieke rol van de brokers en intermediairs die een inhuurketen beheren of activeren namens en voor haar opdrachtgever. Door het Bovib keurmerk is Bekwaam aantoonbaar compliant aan de normeisen en laten we zien dat er wel degelijk regulering is voor tussenkomst met ZZP’ers.

Bekwaam:

  • Voldoet aan vigerende wet- en regelgeving,
  • Borgt aantoonbaar kwaliteit van dienstverlening,
  • Houdt zich aan de maatregelen bij het inzetten of activeren van een inhuurketen,
  • Heeft een aantoonbaar financieel gezonde bedrijfsvoering passend bij het type dienstverlening,
  • Laat jaarlijks een audit uitvoeren door een onafhankelijke inspectie instelling.