Toetscoördinator Royal FloraHolland

 Haarlem

 12 u p/w

 Provincie Noord-Holland

 03-10-2022

Interesse?

Hebben we jouw aandacht getrokken met deze mooie functie? Solliciteer dan direct. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met jou op.

Reageren op deze interim opdracht

Waar ga je werken?

Voor het project Bereikbaarheid Royal FloraHolland wordt een extra ingang, een snelle busverbinding met nieuwe haltes, en een uitgang gerealiseerd naar het terrein van de bloemenveiling Royal FloraHolland in Aalsmeer. De provincie Noord-Holland legt de ingang en de bushaltes aan de Legmeerdijk aan. De gemeente Aalsmeer realiseert de uitgang en een halte op de Zwarteweg. Samen met de Vervoerregio Amsterdam en Royal FloraHolland investeren de partijen in de  i infrastructuur, waardoor Royal FloraHolland ook in de toekomst goed bereikbaar blijft. Op dit moment is het project in de gunningsfase (voorlopig gegund). De definitieve opdrachtverlening loopt vertraging op omdat als gevolg van de stijgende grondstoffenprijzen het beschikbaar gestelde krediet niet voldoende is om de opdracht te kunnen gunnen. Provinciale staten zal hierover in het najaar een besluit nemen.

Wat ga je doen?

Het project is voorlopig gegund. In voorbereiding op de definitieve gunning zal in samenspraak met de contractmanager de toetsstrategie bepaald moeten worden. Daarnaast zal na de gunning in samenspraak met het IPM-team en de  technisch toetsers, de toetsplanning moeten worden opgesteld en de samenwerking met de opdrachtnemer rond het toetsproces worden opgestart (bijvoorbeeld door bij de PSU ook richting opdrachtnemer toelichting en achtergrond over het toetsproces te geven).

Resultaten Toetscoördinator:

 • Opstellen toetsplan en ter vaststelling voorleggen aan CM;
 • Periodiek uitvoeren van een procesanalyse en deze vastleggen in Relatics;
 • Het periodiek opstellen en door CM laten vaststellen van een toetsplanning (op basis van de procesanalyse, het risicodossier en planning ON);
 • Periodiek (in de basis vierwekelijks) organiseren van audits bij de opdrachtnemer en intake/terugkoppelingen met IPM-team;
 • In Relatics verstrekken van input aan toetsers voor het uitvoeren van systeem-, proces-, en producttoetsen;
 • Toetsverslagen van de toetsers controleren, redigeren en voorzien van een advies zodat CM een besluit kan nemen en de verslagen kan verzenden in VISI;
 • Organiseren, voorzitten en opstellen verslagen SCB overleg (frequentie in de basis vierwekelijks);
 • Opstellen en bijhouden overzicht uitgevoerde toetsen, zodat de CM inzicht heeft in de actuele stand van zaken aangaande toetsing en kwaliteit;
 • Periodiek opstellen perioderapportage en ter vaststelling voorleggen aan CM.

Wat breng je mee?

Je hebt:

 • HBO-niveau in relevant vakgebied;
 • Aantoonbare ervaring in de vergelijkbare rol;
 • Een geldig VCA- en GPI-certificaat of bereid deze op eigen initiatief voor aanvang van de opdracht te behalen;
 • Kennis van UAV-GC en Systeemgerichte contractbeheersing;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden mondeling en in schrift;
 • Vaardigheden in het motiveren en aansturen van mensen;
 • Kennis van de systemen VISI en Relatics;
 • Kennis van de wereld van infrastructuur.

Wat bieden wij jou?

Startdatum per direct gedurende 2 jaar (optie tot verlenging een jaar)
Inzet: 12 uur per week
Deze uitvraag is geschikt voor een ZZP'er, maar je laten verlonen is ook mogelijk
Uurtarief in overleg

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.