Manager Projectbeheersing Gebiedsplan Raam

 's Hertogenbosch

 Waterschap Aa en Maas

 24 u p/w

 Waterschap Aa en Maas

Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken. Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.

Interesse?

Stuur dan hier een sollicatie met jouw CV en motivatie. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Reageren op deze interim opdracht

Wat bieden wij jou?

Het gebied van de 'Verborgen Raamvallei' (rondom de kernen Cuijk, Grave Mill) herbergt waardevolle cultuurhistorische objecten, landgoederen en bloeiende agrarische en recreatieve bedrijven. Er is een prachtig samenspel met natuur, kenmerkende landschappen en het watersysteem van de Hoge-, Lage- en Graafsche Raam. Er is een rijkdom en grote verscheidenheid aan flora en fauna. Het gebied is een attractief uitloopgebied met vele recreatief/toeristische mogelijkheden, maar het staat nog onvoldoende in verbinding met zijn omgeving. Er ligt een noodzakelijke waterbergingsopgave en een behoefte om het watersysteem te verbeteren vanuit waterpeil (GGOR landbouw en natuur), waterkwaliteit, beekherstel en natuurvriendelijke oevers. Door intensief met 13 partijen samen te werken middels de ‘Multiple Gain Approach’ (win-win benadering) werken we aan een plan dat meerwaarde biedt voor alle belangen en opgave in dit gebied. www.aaenmaas.nl/gebiedsplanraam.

De opdracht
Voor het programma Gebiedsplan Raam zoeken wij een kandidaat gespecialiseerd op het gebied van projectbeheersing. De kandidaat is een manager projectbeheersing die deel zal uitmaken van het IPM-team Gebiedsplan Raam en draagt zorg dat projectbeheersing geborgd is binnen het IPM-team en in het programma.

Dit ga je doen
De manager projectbeheersing heeft een centrale rol in het projectteam. Jij bent degene die de IPM-rollen verbindt. Je legt verantwoording af aan de projectmanager, die verantwoordelijk is voor de interne samenwerking.

 • Je bent binnen het IPM-model verantwoordelijk voor de integrale projectbeheersing van het project;
 • Je zorgt dat er altijd integraal zicht is op de actuele status van alle beheersaspecten: tijd, geld, kwaliteit, risico’s, informatie, organisatie, bestuurlijke besluitvorming en de beleidsdoelstellingen van het project;
 • Je beoordeelt facturen en zorgt ervoor dat de juiste informatie wordt afgeleverd bij de financiële administratie;
 • Als MPB ben je de interne waakhond die de overige rolhouders scherp houdt op hun taken en verantwoordelijkheden;
 • Je coacht een junior MPB binnen het waterschap op het vlak van projectbeheersing binnen het programma en de deelprojecten van Gebiedsplan Raam en deelt ervaringen op gebied van projectbeheersing met vakgenoten binnen de waterschapsorganisatie.

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt minimaal een relevante afgeronde HBO/WO-opleiding.
 • Je hebt aantoonbaar werkervaring met risicomanagement, risico-gestuurde regievoering, aanspreken, rapporteren, bestuurlijke context, plannen en begroten, en het werken met resultaatafspraken.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in het vakgebied van projectbeheersing (in de afgelopen 15 jaar) binnen projecten en/of programma’s van en van de volgende publieke organisaties: Ministerie, Rijkswaterstaat, Waterschap, Provincie en/of Gemeente.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring (in de afgelopen 15 jaar) met het werken aan grotere complexe projecten en/of programma’s in het fysiek ruimtelijk domein (waterveiligheid, waterbeheer, infrastructuur, (landschappelijke) gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling).
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het werken in een IPM-rol als projectmanager, in zowel de voorbereidings- als de uitvoeringsfase.

Je hebt een hands-on mentaliteit ten aanzien van het opstellen van planningen, risicodossiers en ramingen, deze bewaken en actueel houden gedurende de uitvoering van het programma. Meestergezel constructie is toegestaan. De kandidaat beschikt over de navolgende competenties en vaardigheden:

Samenwerken:

 • Integraal denken
 • Risico gestuurd werken
 • Adviesvaardigheden
 • Onderhandelen
 • Scenariodenken
 • Teamspeler
 • Coachingsvaardigheden

Houding en gedrag:

 • Resultaatgerichtheid
 • Innovatief handelen
 • Proactiviteit
 • Organisatie- en bestuurssensitiviteit
 • Onafhankelijkheid

Aanbod

Van 1-10-2021 t/m 30-9-2024 (Optie verlenging: 3 x 12 maanden)
Standplaats: Hoofdkantoor Den Bosch en districtskantoor Cuijk 
Uren: 24 per week | Aantal FTE: 0,6

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.