Procesmanager Natuurproject (Zuid-Kennemerland)

Deze vacature is vervuld.

Startdatum:
08 januari 2024
Einddatum:
01 juli 2024
Dienstverband:
Tijdelijk
Locatie:
Haarlem
Aantal uur:
24 uur per week
Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland
 • Een opdracht met maatschappelijke impact 
 • Managen van verschillende gebiedsprocessen
 • Affiniteit met natuur & milieu 

Wil je dagelijks bezig zijn met maatschappelijke thema's zoals water en bodem, klimaat en landbouw? Haal je energie uit het managen van verschillende gebiedsprocessen? Het gebiedsteam van de provincie Noord-Holland is voor de inventarisatie van een natuurproject op zoek naar een (senior) procesmanager!

Wat ga je doen?

In Zuid-Kennemerland is sprake van een veelheid van complexe opgaven met veel belanghebbenden. Er ligt veel informatie, maar de mate en concreetheid verschilt per opgave en er zijn grote verschillen in het kennisniveau van de betrokkenen. Een zorgvuldige aanpak is dus belangrijk. Als procesmanager is het belangrijk dat je weet te werken onder de regie van het ambtelijk kernteam en in opdracht van de stuurgroep om het advies rapport te realiseren. 

Als procesmanager ben je verantwoordelijk voor:

 • Het verzamelen en verwerken van de inhoudelijke informatie over de verschillende opgaven die door partijen wordt aangeleverd;
 • Het organiseren en faciliteren van de verschillende bijeenkomsten;
 • Het betrekken van diverse doelgroepen in de binnenduinrand in het kader van de participatieve aanpak;
 • Het vastleggen en analyseren van de inhoudelijke resultaten;
 • Het opstellen van het adviesrapport.

Waar ga je werken?

De provincie Noord-Holland, gemeenten en natuurorganisaties werken samen aan de toekomst van de binnenduinrand in Zuid-Kennemerland. Ze streven naar een evenwicht tussen natuurlijke draagkracht, leefomgevingskwaliteit en ruimte voor duurzaam ondernemerschap. Momenteel wordt er in het gebiedsproces gewerkt aan een startnotitie waarin de opgaven verder gespecificeerd worden op de binnenduinrand van Zuid-Kennemerland. Naar verwachting wordt de startnotitie begin 2024 vastgesteld door de betrokken bestuurders.Omdat de ruimte in de binnenduinrand en financiële middelen beperkt zijn en belangen soms tegenstrijdig, zullen bestuurders en politici een aantal keuzes moeten maken.

De focus ligt op maatschappelijke opgaven zoals natuur, stikstof, water, bodem, klimaat, landbouw en recreatie. Er is gekozen voor een participatieve aanpak, waarbij alle belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te denken. Het doel is een (advies)rapportage op te leveren met inventarisatie, dilemma's, kansen op korte termijn, fasering, risico's, en kennisleemtes. Het uiteindelijke adviesrapport zal dienen als basis voor mogelijke maatregelen op korte termijn en politieke besluitvorming.

Wat breng je mee?

Voor de opdracht is het belangrijk dat:

 • Je de afgelopen 24 maanden niet in vaste dienst bent geweest bij de Provincie Noord-Holland;
 • Je de afgelopen 12 maanden niet een vergelijkbare rol of vergelijkbare werkzaamheden bij de Provincie Noord-Holland hebben uitgevoerd, al dan niet via een ander bureau of als rechtstreekse zzp'er;
 • Je minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring hebt met het organiseren en leiden van participatie processen;
 • Je minimaal 24 uur per week werkzaam bent aan deze opdracht.

Wat bieden wij jou?

 • Opdracht voor een half jaar
 • Mogelijkheid tot verlenging 
 • Een afwisselende opdracht

Direct solliciteren

Solliciteren met CV Solliciteren zonder CV

Voeg jouw CV toe

Selecteer jouw CV

Jouw gegevens

Jouw gegevens

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dennis. Hij helpt je graag verder.