Senior Technisch Manager Dijkversterking Culemborgse Veer-Beatrixsluis Vacature vervallen

 Houten

 24 uur

Bekwaam is, als onderdeel van de combinatie Waterbond, op zoek naar een Senior Technisch Manager voor het project “Sterke Lekdijk”. Heb jij ervaring met dijkversterkingsprojecten, een afgeronde HBO/WO opleiding civiele techniek en lijkt je het werken voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een mooie uitdaging? Lees dan snel verder en reageer!

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

IPM - Contractmanager

Lees verder

Assetmanager Technische Assets Programmeren

 Amsterdam

 32 - 36 u p/w

 122,50 max (incl. marge Bekwaam)

Lees verder

Wat bieden wij jou?

Je wordt als Technische Manager ingezet voor één van de 7 deelprojecten van het project Sterke Lekdijk, te weten dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis.  Dit project is erop gericht het gebied, Centraal Holland, beter te beschermen tegen een overstroming. De veiligheid wordt verbeterd door het versterken van de dijk in verschillende deelprojecten. Het project staat met een hoge prioriteit op het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Zie voor meer informatie: http://www.stichtserijnlanden.nl/sterkelekdijk.

Dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis is een dijktraject van circa 11 kilometer. De dijk ligt in een prachtige omgeving met onder andere twee Natura2000-gebieden enkele recreatieterreinen en het Fort Honswijk. In het gebied zijn diverse natuur-, recreatie- en verkeersontwikkelingen. Er ligt derhalve een mooie uitdaging om de veiligheidsopgave, ruimtelijke ontwikkelingen en veranderingen bij HDSR op het gebied van projectmanagement te combineren in dit project.

In je rol als Technisch Manager ben je als Senior verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke producten en activiteiten die nodig zijn voor het bereiken van het projectresultaat voor het deeltraject Culemborgs Veer-Beatrixsluis . Dit houdt in dat je:

 • Op zoek gaat naar kansrijke innovaties en oplossingsrichtingen voor het project;
 • Er voor zorgt dat functionele specificaties opgesteld worden en product- en procestoetsen uitgevoerd worden;
 • Uitvoeringskennis inbrengt in het ontwerpproces om tot maakbare alternatieven te komen en anticipeert op technische (uitvoerings)risico’s;
 • Leiding geeft aan het technische team en de onderlinge raakvlakken bewaakt;
 • Sparringpartner bent van de omgevingsmanager voor de verbinding tussen techniek en omgeving. Je kunt het technische verhaal/ontwerpproces begrijpelijk uitleggen (bij bijvoorbeeld info-bijeenkomsten);
 • Samen met de andere IPM-teamleden de activiteiten en deelproducten goed op elkaar afstemt om het gewenste projectresultaat behalen;
 • Elkaar scherp houdt, elkaar aanspreekt en kritisch bent op de eigen rol en op die van de projectteamleden. Zo helpen jullie elkaar en leren jullie van elkaar
 • Kennis met je collega technisch managers deelt en verantwoording aflegt aan de projectmanager van Dijkversterking Culemborgs Veer – Beatrixsluis.

Wat verwachten wij van jou?

HBO+/WO werk en denkniveau,

 • Je beschikt bij voorkeur over een afgeronde relevante HBO of WO opleiding op het gebied van civiele techniek
 • Ruime ervaring met technisch management in projecten in dijkversterkingen in de verschillende projectfases
 • Kennis van en ervaring met de MIRT-systematiek, systems engineering en innovatieve contractvormen
 • Kennis van het nieuwe ontwerpinstrumentarium en nieuwe normering;
 • Uitstekende analytische vaardigheden, ben je bekend met uitvoeringsrisico’s en hebt een visie op de beheersing daarvan in de projectfases daaraan voorafgaand;
 • Je creëer structuur, zekerheid en duidelijk (‘blauw’”) of voegt aan het team durf, tempo en kracht toe (‘rood’ )

Kleuren volgens de Management Drives

 • Blauw: drijfveer die zekerheid en duidelijkheid wil creëren (loyaliteit, degelijkheid, structuur, processen, netjes afmaken, planning, zorgvuldigheid)
 • Rood: drijfveer die staat voor durf, tempo en kracht (actie, daadkracht, ongeduld, impulsief, NU, confrontatie).

Tot slot ben jij iemand die zich blijft richten op het bereiken van het doel zonder daarmee zijn omgeving uit het oog te verliezen. Je toont lef, ziet kansen en staat open voor vernieuwingen in onze werkwijzen.

Organisatie

De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bestaat uit een algemeen bestuur, een college van dijkgraaf en hoogheemraden en circa 500 medewerkers. HDSR is gestart met het inrichten en uitvoeren van grote IPM-gestuurde projecten bij het waterschap.

Aanbod

 • Opdracht tot en met 2021 oftewel tot en met afronding van de verkenningsfase.
 • Mogelijkheid tot verlenging met de periode van de opvolgende planuitwerkingsfase.
 • Het gaat hierbij om de inzet van een senior voor 24 uur per week.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.