Projectleider tramprojecten Vacature vervallen

 Utrecht

 28 u p/w

 Provincie Utrecht

 27-11-2021

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie een continue factor is. Opgavegericht werken, focus op de omgeving, interne en externe samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Technisch Manager

 Haarlem

 32-36 u p/w

Lees verder

Adviseur Planningsmanagement Den Bosch

 Den Bosch

 -

Lees verder

Wat bieden wij jou?

Het domein Mobiliteit
Binnen Mobiliteit spelen interessante en urgente vraagstukken: (emissievrij) openbaar vervoer, snelfietsroutes, verlagen maximumsnelheden, bereikbaarheid, maar ook aanleg en onderhoud van openbaarvervoer-infrastructuur (tram en bus) en wegen. Er spelen ingrijpende ontwikkelingen en het gaat om grote sommen geld.
In het domein werken ervaren projectleiders samen aan het door ontwikkelen van haar projectmanagement-aanpak. Risico-gestuurd de aanpak en sturing opzetten is daarbij het uitgangspunt, evenals verantwoordelijkheden zo laag mogelijk beleggen. We werken niet toe naar één standaard, als wel naar bewust en expliciet maatwerk per project. In het projectmanagementhandboek dat momenteel in de maak is, staan de tools beschreven die voorhanden zijn om de projectaanpak vorm te geven.

In het team OV-projecten voeren professionals diverse opgaven uit waarbij bijvoorbeeld (delen van de) traminfrastructuur vernieuwd wordt, de reizigersinformatiesystemen op de bus- en tramhaltes vervangen worden, of een nieuwe bus stalling of tramremise gebouwd wordt. Het is een team waar ervaren projectleiders en -medewerkers samen werken aan het binnen de projectopdracht realiseren van projecten. De OV-projecten waar het team zich op kenmerken zich door een grote technisch/veiligheid kritische component en diverse belangen van interne en externe stakeholders. Kortom, een dynamische projectomgeving waar toegewerkt wordt naar concrete resultaten.
Meer in het bijzonder zul je je werkzaamheden binnen het Trambedrijf uitvoeren.

Het team Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) is onderdeel van het domein Mobiliteit waarin ca 35 professionals werken.  TBO voert daarmee regie op het beheer en onderhoud van alle tram OV assets zoals de tramvoertuigen , infra zijnde sporen, bovenleiding en beveiliging, haltes & remise gebouwen, busstallingen tot camera systemen en digitale reizigers informatie systeem-borden (DRIS). Deze dynamische omgeving wordt geleid door de teamleider TBO en is onderverdeeld in een 3-tal werkvelden: Ontwikkeling, Operationeel assetmanagement, Telematica & Informatie. Elk werkveld wordt functioneel en operationeel aangestuurd door een coördinator. De contractmanager wordt aangestuurd door de teamleider TBO.

Wat ga je doen?

Als projectleider is het jouw taak om tram-projecten in de voorbereidings- en realisatiefase uit te voeren. Je doet dit in nauwe samenwerking met collega’s van het team Trambedrijf Beheer en Onderhoud. Het pakket aan projecten dat je uit gaat voeren, is divers. Voorbeelden zijn:

 • Het aanpassen van de tramkruising met openbare weg
 • Het plaatsen van overwegbomen langs de trambaan
 • Realiseren van lane lights
 • Het aan laten brengen van beveiligingsmaatregelen en verbeteren van de verlichting van de tramremise

Op basis van een door jou op te stellen plan van aanpak, zorg je voor het door ontwikkelen en vertalen van voorlopige ontwerpen naar een contract voor marktpartijen om het beoogde te doen realiseren. Verantwoordelijkheden die daarbij horen zijn het tot stand doen komen van definitieve ontwerpen, het vergunningentraject, aanbesteding en het managen van de uitvoering & oplevering.
Je ben de opdrachtgever richting aannemer. Je zoekt je opdrachtgever (in praktijk: de clustercoördinator Asset management) op om te sparren over kansen & risico’s en verantwoord je richting hem/haar over de voortgang van het project.

Je bent verantwoordelijk voor het projectresultaat en het beheerst (laten) uitvoeren van de projecten. Je bent in staat om de inhoudelijke kennis van je TBO-collega’s te verbinden aan het projectresultaat, en hebt ruime ervaring en kennis van de werkvelden binnen projectmanagement (projectbeheersing, contract, techniek, omgeving) om sturend op te treden. Indien nodig maak je gebruik van de aanwezige informatie- en escalatielijnen naar de lijnorganisatie.

Wat vragen wij van jou?

We zijn op zoek naar een projectleider die de provincie kan helpen om meters te maken in het realiseren van diverse projecten op het vlak van aanpassingen aan de provinciale tramassets. Een projectleider die integraal verantwoordelijk is voor het projectresultaat, en affiniteit heeft met projectbeheersing en overdracht van het gerealiseerde aan de lijnorganisatie.
We zoeken een projectleider met uitvoerings-ervaring, die er lol aan beleeft om deze praktische ervaring in te zetten tijdens de diverse fases in het project, van het contracteren van een aannemer, de realisatiefase tot aan de overdracht naar de beheerorganisatie incl alle noodzakelijke documentatie.
Hierbij dient de projectleider te borgen dat de doelstellingen en eisen toereikend gedefinieerd zijn, afstemming qua scope en eisen zoekt met de toekomstige TBO beheerders.

Herken je jezelf in onderstaande, dan zijn we op zoek naar jou:

 • Je hebt ervaring als projectleider en wordt warm van het doen realiseren van fysieke projecten en in het bijzonder op het vlak van tram & rail infra structuur
 • Je bent bekend met het werken binnen een overheidsomgeving
 • Je opereert op je best in de druk en dynamiek van projecten
 • Je bent gericht op voortgang van projecten én hecht waarde aan samenwerking (zowel in je team als met stakeholders)
 • Je vindt voldoening in een correct en volledig opgeleverd project.

Aanbod

 • Start: 3-1-2022
 • Eind: 2-7-2022 (3x optie tot verlenging)
 • Inzet: 28 uur per week gemiddeld

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.