Manager Projectbeheersing Vacature vervallen

 Zwolle

 28 - 36 u p/w

 Provincie Overijssel

 27-11-2021

Voor een aantal projecten voor de externe maatregelen (gebiedsprocessen) zijn wij op zoek naar een Manager Projectbeheersing. Wij zoeken een daadkrachtige professional, die een stevige ervaring meebrengt met het werken in een projectomgeving. De uitgangspunten van GOKIT kennen geen geheimen voor je. Je hebt overzicht over de voortgang in den brede van een aantal projecten. En je voorziet de projectleider van voortgangsrapportages. Er ligt daarnaast een rapportagelijn richting de Manager Programmabeheersing. Je bent de bewaker van risico-gestuurd werken in de projecten.

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Coördinator Projectbeheersing

 Rotterdam

 32-40 uur

Lees verder

Interim Adviseur Projectbeheersing Kwaliteit

 Leeuwarden

 -

Lees verder

Waar ga je werken?

De functie valt in de eenheid Natuur en Milieu (NM). NM geeft inhoud aan provinciaal beleid op het gebied van natuur, milieu en landbouw. De eenheid signaleert tijdig relevante externe ontwikkelingen, heeft oog voor de verbanden om tot succesvolle coalities tussen partijen in het landelijk gebied te komen.

Daarnaast werkt de eenheid aan de uitvoering van beleid en regelgeving op dit gebied. Het opstellen en actueel houden van verordeningen, beleidsregels en uitvoeringsbesluiten gericht op een goed gebruik en beheer van natuur en landschap in Overijssel en het behouden en indien nodig bereiken van een gezond en veilig leefmilieu.

Binnen het werkveld van de eenheid NM ligt het opstellen van beleid en het ontwikkelen en toepassen van instrumenten (beleidskaders, regelingen, subsidies, netwerken) om dit beleid te realiseren, dicht bij elkaar.

De eenheid kent vijf teams (Strategie en bestuur, 2x Beleidsondersteuning / realisatie, Contractering en Projecten Uitvoering (NMPU). Bij dat laatste team is de uitvoering van de Ontwikkelopgave Natura2000 ondergebracht.

De functie valt binnen het team NMPU, dat hoofdzakelijk bestaat uit projectleiders, projectsecretarissen en technisch/inhoudelijke medewerkers die aan de Ontwikkelopgave Natura2000 werken.

De provincie Overijssel werkt sinds 2015 aan een grote opgave in het landelijk gebied, de Ontwikkelopgave Natura2000. Via dit programma wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen die nodig zijn voor een goed evenwicht tussen economie en ecologie in 24 Natura2000-gebieden. Het wettelijk kader is gebaseerd op Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (Natura 2000). De maatregelen moeten er toe leiden dat de natuurkwaliteit wordt verbeterd, soortendiversiteit wordt beschermd en de effecten van de stikstofuitstoot van bestaande activiteiten (b.v. landbouw en verkeer) op de natuur worden verminderd. Deze vermindering geeft vervolgens weer (wettelijke) ruimte voor het toestaan van uitbreiding of nieuwe activiteiten in het landelijke gebied.

Vanaf 2019 is het belang van natuurherstel in relatie tot stikstofbelasting op de natuur vanuit landbouw, industrie, transport etc nogmaals onderstreept. In dat kader is er samenwerking met het Programma Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA).

Binnen de Ontwikkelopgave wordt onderscheid gemaakt tussen interne maatregelen (binnen bestaande natuur, vooral op gronden van terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel) en externe maatregelen (buiten bestaande natuur, vooral op gronden van agrariërs en andere particuliere eigenaren).

Er wordt intern intensief samengewerkt met specialisten / teams op het gebied van ecologie, hydrologie, grondzaken en GIS.

Wat ga je doen?

Voor een aantal projecten voor de externe maatregelen (gebiedsprocessen) zijn wij op zoek naar een Manager Projectbeheersing. Wij zoeken een daadkrachtige professional, die een stevige ervaring meebrengt met het werken in een projectomgeving. De uitgangspunten van GOKIT kennen geen geheimen voor je. Je hebt overzicht over de voortgang in den brede van een aantal projecten. En je voorziet de projectleider van voortgangsrapportages. Er ligt daarnaast een rapportagelijn richting de Manager Programmabeheersing. Je bent de bewaker van risico-gestuurd werken in de projecten.

De Manager Projectbeheersing  werkt samen met de projectleider bij de juiste beheersing van de projectopdracht conform afspraken. Je zorgt voor grip op het evenwicht tussen scope, planning, budget, kwaliteit, risico’s, informatie, organisatie en de beleidsdoelstellingen van het project (oordeelsvorming). Dit zet je om in concrete acties zoals:

 • Het op orde houden van de planning waarbij jij verantwoordelijk bent voor inzicht in doorlooptijden, kritieke pad en toegankelijkheid via een MS-project planning;
 • Het faciliteren van risico-gestuurd werken door het projectteam;
 • Het opstellen van (financiële) voortgangsinformatie;
 • Bewaken van of de scope van de projectopdracht op een goede manier wordt verwerkt in het projectresultaat.

De manager projectbeheersing is een verbindende factor tussen alle IPM-rollen. De rol is vooral operationeel en tactisch gericht, met een belangrijke advies- en signaalfunctie aan de projectmanager.

De inzet is nu gericht op 3 projectteams die werken aan de uitvoering van de externe maatregelen in verschillende gebieden.

Wat bieden wij jou?

 • Een opdracht voor 28-36 uur per week;
 • Starten op 3 januari;
 • Een project voor iets meer dan een jaar, met eventuele verlenging; 
 • Hybride werken maakt het mogelijk om te werken op kantoor, maar ook vanuit huis;
 • Een functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid;
 • Een opdracht waarbij je bijdraagt aan een goede ontwikkeling van economie en ecologie in natuurgebieden;
 • De opdracht is geschikt voor een ZZP'er.

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt werkervaring opgedaan in projecten in het landelijk gebied en meer specifiek voor de natuurontwikkeling in combinatie met water;
 • Aantoonbaar werkervaring met het werken in een IPM-team in de afgelopen 5 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring met inkoop- en aanbestedingstrajecten in de afgelopen 5 jaar;
 • Planmatig kunnen werken;
 • Resultaatgericht;
 • Communicatieve vaardigen zowel mondeling als schriftelijk;
 • Initiatief tonend en proactief zijn met uitstekende sociale vaardigheden;
 • De interviews zijn op 30 november via Teams.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.