Medior Manager Projectbeheersing Vacature vervallen

 Amsterdam

 36 u p/w

 Max. €100,- (incl. marge Bekwaam)

 Waternet

 19-07-2022

Projectbeheersing is letterlijk het beheersbaar maken en houden van een project. Als zelfstandige functie binnen een projectteam is het binnen Waternet een betrekkelijk nieuwe discipline. Onder projectbeheersing verstaan we alle processen die nodig zijn om een (complex) project in control (beheersbaar) te houden en tot een goed einde te brengen. Dit binnen de vastgestelde referenties die zijn overeengekomen met de opdrachtgever(s). De afdeling projecten zoekt een zelfstandige Manager Projectbeheersing, iemand die bij voorkeur ervaring heeft in het werken vanuit het IPM-model en die projectbeheersing efficiënt en effe

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Senior Adviseur Systems Engineer

 Amsterdam Zuidoost

 36 uur

Lees verder

Werktuigbouwkundig Constructeur

 Zuid-Holland

 32-40 u p/w

Lees verder

Wat ga je doen?

Onder jouw leiding onderkent en onderschrijft iedereen binnen het projectteam (in enkele gevallen conform het IPM-model) het belang van projectbeheersing. De Manager Projectbeheersing adviseert – gevraagd en ongevraagd – en  rapporteert aan de projectmanager over de bewaking van de projectopdracht, en daarmee over de GROSTIK (geld/ risico/ organisatie/ scope/ tijd/ informatie/ kwaliteit) aspecten van het project. Vanuit iedere discipline worden deze  referenties vergeleken met het “einde werk”, oftewel het verwachte eindresultaat van het project. Dankzij jouw aansturing van de projectbeheersprocessen kan jullie projectteam het project gestructureerd beheersen. Je bent medeverantwoordelijk voor het projectresultaat en zorgt voor de toepassing van de juiste standaarden, kaders en normen.

Vanuit de projectbeheersing bouw je aan structuur, overzicht en voortgangsbewaking en bent daarin coachend, richting gevend en faciliterend voor het gehele projectteam. Samen zorg je ervoor dat de basis op orde is in de portefeuille en projecten een realistische belofte doen aan de opdrachtgever(s), informatievoorziening naar de opdrachtgevers is hierin essentieel.
De Manager Projectbeheersing:

 • Heeft een centrale rol in het projectteam en zorgt voor de onderlinge verbinding.
 • Heeft een actieve rol bij het verzamelen, beoordelen, informeren en rappelleren met betrekking tot alle GROSTIK (Geld, Risico, Organisatie, Scope, Tijd, Informatie en Kwaliteit) aspecten van de projecten.
 • Neemt deel aan het periodieke IPM/ projectteam-overleg en de voortgang- en rapportagegesprekken met de opdrachtgever(s).
 • Heeft een aanjagende rol binnen het team om ongewenste gebeurtenissen te beheersen, die invloed kunnen hebben op het behalen van de projectdoelen. Dit realiseert hij door op een proactieve werkwijze om te gaan met  onzekerheden. Omgaan met onzekerheden betekent soms risico’s beperken, soms iets gewoon helemaal anders doen, en niet zelden ook gewoon risico’s nemen. Maar dan wel bewust overwogen waarbij er expliciet over gesproken is. Risicomanagement en daarbij risico gestuurde projectbeheersing is een hulpmiddel bij het effectief en efficiënt omgaan met onzekerheden om onze doelen te bereiken, tijdens de gehele doorlooptijd van het project.
 • Zorgt voor periodieke, transparante en betrouwbare informatievoorziening van alle relevante ontwikkelingen tijdens het project naar de opdrachtgever(s) zodat deze tijdig zijn geïnformeerd en de mogelijkheid hebben om adequaat te sturen op deze, voor het project van belang zijnde, projectonderdelen.
 • Adviseert de projectmanager (en eventuele andere IPM-rolhouders) over de opzet, kwaliteit en werking van het kwaliteitsmanagementsysteem.
 • Ziet toe op de naleving van afgesproken procedures en werkafspraken, draagt verbetervoorstellen aan en neemt een voortrekkersrol in om deze te implementeren.

Waar ga je werken?

Binnen Waternet realiseren we projecten voor onze interne opdrachtgevers op het gebied van: Watersystemen: poldergemalen, dijken, baggeren en waterinrichtingsplannen. Drinkwater: pompstations en gebouwen op drinkwaterlocaties. Afvalwater: rioolgemalen en rioolwaterzuiveringen. Jij komt te werken binnen de afdeling projecten team projectmanagement. Je gaat werken aan verschillende projecten en zal verschillende projectteams gaan ondersteunen.

Wat neem je mee?

Je beschikt over een gezond gevoel voor humor, maakt makkelijk verbinding in alle lagen van de organisatie, bouwt samenwerkingsverbanden en bent een sparringpartner voor zowel het management als je collega’s. Je doorziet complexe situaties en hebt overtuigingskracht. Wanneer nodig vaar je je eigen koers en je komt met vernieuwende ideeën en plannen, werkend vanuit de strategie van Waternet. Daarom zijn we op zoek naar het tijdelijk vervullen van deze
vacature.

Je hebt: 

 • aantoonbare (handson) ervaring binnen het werkveld van projectbeheersing. (minimaal 2 jaar in de afgelopen 10 jaar);
 • een afgeronde hbo opleiding, bij voorkeur in financiële-, economische- of bedrijfskundige richting;
 • aantoonbare contractkennis van, en ervaring met, UAV en UAV-GC contracte;
 • aantoonbare ervaring met het zelfstandig opbouwen van het risicodossier, en doorlopen van het risicomanagementproces conform het RISMAN en/of ISO31000 model;
 • aantoonbare ervaring met het zelfstandig opbouwen van een projectplanning;
 • aantoonbare ervaring met het zelfstandig opbouwen van een kostenraming conform de SSKsystematiek;
 • aantoonbare ervaring met budgetteren en kostenbewaking;
 • aantoonbare ervaring met het functioneren als Manager Projectbeheersing in een projectteam opgebouwd conform het IPM-samenwerkingsmodel.

Wat bieden wij jou?

 • Een opdracht voor gemiddeld 36 uur per week;
 • Een opdracht met startdatum zsm. na gunning voor een periode van 12 maanden, met optie tot verlenging;
 • Tarief is max. €100,- per uur all in (inclussief marge Bekwaam).
 • Deze opdracht is geschikt voor een ZZP'er, maar je laten verlonen is ook een optie. 

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.