Contractmanager Vacature vervallen

 Amsterdam

 6 - 36 u p/w

 Waternet

 06-12-2021

Binnen Waternet zijn wij op zoek naar een ervaren Contractmanager voor enkele (grotere en complexe) afval- en drinkwater gerelateerde projecten en voor het contractmanagement van enkele raamcontracten (onder andere meerjarige samenwerkingsovereenkomsten met 2 van 5 marktpartijen.

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Ondersteuner Omgevingswet Provincie Flevoland

 Lelystad en thuis

 40 uur

Lees verder

Projectmanager Asset Informatie Voorziening (AIV)

 Ridderkerk (thuis)

 20 u p/w

Lees verder

Wat bieden wij jou?

De contractmanager bij de afdeling Projecten is verantwoordelijk voor het contractmanagement van meerdere projecten. Denk aan de bouw en renovatie van waterzuiveringsinstallaties, drinkwaterproductie- locaties, gemalen, pompstations, dijkverbetering- en waterinrichtingsplannen in het verzorgingsgebiedvan Waternet. Ook ga je het contractmanagement verzorgen van enkele raamcontracten. De rol van de contractmanager is afwisselend en breed. De kandidaat is bij de  grotere en complexe projecten verantwoordelijk voor de vaststelling van de inkoopbehoeften (diensten en werken) en het opstellen van de contractstrategieën en inkoopplannen, in samenwerking met de ondersteunende afdeling inkoop. Ook is de kandidaat verantwoordelijk voor de contractvoorbereiding, aanbesteding en contractbeheersing (contractbewaking) binnen de randvoorwaarden van tijd, geld, kwaliteit en risico. Overigens wordt bij meerdere projecten gewerkt conform  het zogenaamde IPMmodel. Er wordt gebruikt gemaakt van diverse contractvormen zoals UAV-GC, RAW en andere contractvormen en er wordt gewerkt met het Bouw Informatie Management (BIM). De contractmanager wordt betrokken bij  meerdere projecten vanaf de definitiefase tot en met de overdracht naar de beheerders en onderhoudt namens de opdrachtgever het contact met externe adviesbureaus (adviseurs) en (bouw)partners. Ook is contractmanager verantwoordelijk voor het onderhandelen met marktpartijen over diverse ramingen, indexeringen, claims, Verzoek tot Wijzigingen (VtW’s), meer-minder werk en marktconformiteit van gehanteerde eenheidsprijzen.

Ook kent de afdeling Projecten verschillende raamcontracten. Voorbeeld hiervan zijn de meerjarige raamcontracten die beheerd worden door de afdeling Projecten. Deze raamcontracten dienen op strategisch niveau gemanaged te worden. Er zijn diverse  projecten afdelingen die gebruik maken van de raamcontracten. Hiervoor is dan ook regelmatig contact met de interne opdrachtgevers en de externe opdrachtnemers over de prestaties (evaluaties). Het kan ook zijn dat de kandidaat verbetertrajecten moet organiseren om het werken met de raamcontractanten verder aan te scherpen.

De kandidaat is een bouwer en een pionier die niet bang is zijn handen uit de mouwen te steken en waar nodig zelf zaken op te pakken. De rol van contractmanager betreft een relatief nieuwe discipline binnen Waternet waarbij de rollen nog niet altijd helder zijn afgebakend. Afstemmen, overleggen en verbinden zit in je bloed. De kandidaat beschikt over een gezond gevoel voor humor, is een verbinder en heeft goede adviesvaardigheden (overtuigingskracht maar ook bewegen om de doelen te halen). Ook is de kandidaat een sparringpartner voor zowel je projectteamleden, het management als zijn/haar  collega’s en beschikt over goede onderhandelings- en communicatieve vaardigheden. 

Waar ga je werken?

Het team projectmanagement, onderdeel van de afdeling Projecten, bestaat uit een diverse groep mensen, waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen plek te vinden. Er wordt collegiaal samengewerkt, met passie voor de technische  inhoud van ons vak. Nieuwe collega’s worden geholpen met het wegwijs worden in onze werkwijze, systemen en procedures, maar er is zeker ruimte om op zoek te gaan naar waar je eigen interesse ligt. Door de brede range van projecten, van heel
technisch, concreet en toegepast, tot complexe, langdurige projecten waarin hele zuiveringen of watersystemen duurzaam en innovatief worden gerealiseerd. Er is veel ruimte voor voorkeur, groei en ontwikkeling. Waternet is een  waterketenbedrijf, en de afdeling Projecten houdt zich dus ook bezig met de gehele keten. Dit draagt zeker ook bij aan de diversiteit van het werk en de afwisseling van de inhoud. Veel van onze jonge collega’s zijn actief bij Jong Waternet, een
netwerk waar je gebruik van kan maken om mensen te leren kennen maar ook om actief voor Waternet iets te betekenen.

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt succesvolle (hands-on) ervaring (minimaal 5 jaar in de afgelopen 8 jaar) binnen het werkveld van contractmanagement in een projectomgeving van afvalwater-water projecten en/of infrastructurele projecten in zowel de voorbereidings- als uitvoeringsfasen.
 • Je hjebt n de afgelopen 10 jaar tenminste 5 jaar de rol van contractmanager in multidisciplinaire projecten (civiel, bouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en proces automatisering) met een aanneemsom van > 2 miljoen.
 • Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding in een technische richting of in een (technisch) bedrijfskundige richting.
 • Je bent in het bezit van een geldig VOL-VCA certificaat of is bereid deze zsm en tegen eigen kosten te verkrijgen.
 • Je hebt aantoonbare contractkennis van, en ervaring met, RAW, UAV en UAVGC en bouwteam contracten al dan niet in combinatie met Best Value Procurement.

Wensen:

  • Je hebt aantoonbare contractkennis van, en ervaring vanuit de opdracht gevende zijde met overeenkomsten waarbij de “regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau (RVOI)” en/of de “rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR)” van toepassing waren.
  • Je hebt ruime ervaring met werken in een ambtelijke, politiek gedreven organisatie zoals een waterschap, een gemeente, de rijksoverheid of een provinciale overheid.
  • Je hebt aantoonbare ervaring met het functioneren als contractmanager in een projectteam opgebouwd conform het IPM-samenwerkingsmodel. 
  • Je hebt aantoonbare kennis van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).
  • Je bent verantwoordelijk geweest voor het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en/of raamcontracten ten behoeve van diensten.
  • Je hebt Basisopleiding op het gebied van inkoop- en contractmanagement zoals NEVI 1 afgerond.

Competenties:

 • Verbinden: medewerkers motiveren, verbinden en de samenwerking stimuleren zowel binnen als buiten het team bemaling.
 • Duidelijk communiceren: goed je eigen menig kunnen onderbouwen met heldere argumenten.
 • Leiderschap: Taakgericht leiding geven, je kunt een team aansturen, overtuigen en klantgericht werken.
 • Innovatief: Innovatief zijn, ideeën verbeteren en probleemoplossend werken?
 • Planmatig: organisatievermogen, zorgvuldig, planmatig en resultaatgericht kunnen werken.
 • Stressbestendig. je bent in staat om onder tijdsdruk te kunnen werken en je kunt goed schakelen. In geval van calamiteiten zelfstandig handelend op te treden als
  coördinator scenario.
 • Analytisch; Breed analyseren en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden.

Aanbod

 • Start: Zo spoedig mogelijk
 • Eind: 31 december 2022 (optie tot verlenging)
 • Inzet: 6 tot 36 uur per week in overleg
 • Plaats: Hoofdkantoor Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam Vanwege de huidige situatie m.b.t. Covid-19 worden veel werkzaamheden vanaf privé locatie uitgevoerd waarbij de communicatie via Microsoft Teams verloopt.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.