Operationsmanager Vacature vervallen

 Noordelijke Randstad

 -

Wil jij als Operationsmanager verantwoordelijk zijn voor een geïntegreerde dienstverlening op het gebied van Hard en Soft FM? Ben je een ‘doener’, een projectleider met ervaring in het aansturen van een onderhoudsteam van 10 à 15 man incl enkele werkvoorbereiders? Lees dan verder!

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Bekwame Recruiter

 Breda/Utrecht

 -

Lees verder

Maintenance Engineer Infra

 Zuid-Holland

 -

Lees verder

Wat bieden wij jou?

Doel van de functie:

 • Schept randvoorwaarden en draagt zorg voor de overeengekomen dienstverlening met als aandachtsgebied Hard FM op grond van specifieke aspecten verwoord in de DB(F)MO-overeenkomst en de Outputspecificatie.
 • Is samen met de Servicemanager Soft FM verantwoordelijke voor een geïntegreerde dienstverlening op het gebied van Hard en Soft FM.
 • Is vervanger, in geval van afwezigheid, van de Exploitatiemanager.
 • Is vervanger, in geval van afwezigheid, van de Servicemanager.
   

Belangrijkste resultaatgebieden:

 • Het toetsen en bewaken van de KPI’s op basis van het dienstverleningsplan en het monitoringsplan;
 • Is verantwoordelijk voor de organisatie, planning, inzet mensen/ middelen etc. binnen de scope van het aandachtsgebied Hard FM en ziet toe op de realisatie hiervan, de te behalen prestatie-eisen en financiële doelstellingen;
 • Verzorgt de (periodieke)rapportages op met name toetsing DBFMO-overeenkomst en bijbehorende OS met betrekking tot de monitoring en de geleverde prestaties. KWIS analyses maken een onderdeel hiervan uit;
 • Stelt op basis van de door de partijen in het registratiesysteem ingevoerde deelrapportages de (periodieke)rapportages op MTC niveau op;
 • Fungeert als centraal aanspreekpunt voor de gehele uitvoeringcoördinatie inclusief relatie met opdrachtgever en derde partijen;
 • Functioneert als vraagbaak voor de partners t.a.v. bedrijfsvoering en dienstverleningsplan;
 • Bewaakt de voortgang en gemaakte exploitatiekosten voor correctief en preventief onderhoud gedurende het project en draagt periodiek zorg voor de input i.h.k.v. management rapportages;
 • Maakt de planning van het gepland/periodiek onderhoud, draaft zorg voor de aansturing van dit onderhoud evenals controle daarvan;
 • Draagt zorg voor het opstellen en bewaken van de KAM – plannen m.b.t. de managementschil van de MTC;
 • Initieert en rapporteert in het kader van periodieke metingen die behoren tot het aandachtsgebied Hard FM;
 • Het voorbereiden van de periodiek opgave in afstemming met Exploitatiemanager;
 • Verantwoordelijk voor het initiëren én afhandelen van contractmutaties vanaf het opstellen van offertes tot contractimplementatie en -management (calculaties, plan van aanpak);
 • Toetst de output van het Monitoring en registratiesysteem overeenkomstig de DBFMO-overeenkomst en bijbehorende OS;
 • Voert samen met de Exploitatiemanager het overleg met de opdrachtgever over de kortingen;
 • Toetst en ziet toe op de uitvoering van de ARBO en Milieuplannen van de contractpartijen, als onderdeel van de periodieke rapportage) aan de voor de MTC geldende uitgangspunten (borging daarvan in de inkoopcontracten);
 • Leeft richtlijnen, werkinstructies en procedures na die betrekking hebben op kwaliteits, arbo- en milieubeleid;
 • Levert een (pro)actieve bijdrage aan verbetertrajecten en het continu verbeteren van eigenprocessen, en aan een zo veilig en gezond mogelijke uitvoering van de eigenwerkzaamheden c.q. van de projecten waaraan hij werkzaam is;
 • Bovenstaande beschrijving is slechts een typering van de werkzaamheden en niet een uitputtende opsomming, de vervuller van de functie is dan ook gehouden alle voorkomende in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren.

Wat verwachten wij van jou?

 • HBO werk-en denk niveau (technische allround achtergrond, U en T)
 • Netwerken
 • Sensitiviteit
 • Oordeelsvorming
 • Probleemanalyse
 • Plannen en organiseren
 • Leidinggeven
 • Voortgangsbewaking
 • Resultaatgerichtheid
 • Contracterend vermogen
 • Mondelinge communicatie
 • Schriftelijke communicatie

Organisatie

De Bouw en Vastgoed afdeling van onze opdrachtgever verenigt de bouw en techniek en richt zich op commerciële en technische ontwikkeling, voorbereiding en realisatie van utiliteitsbouwwerken in Nederland en biedt tevens uitgebreide diensten op het gebied van technische installaties (zowel voor utiliteitsbouw en industrie, als voor woningbouw en infra). Ze is marktleider op de Nederlandse woningbouwmarkt en biedt een volledig dienstenpakket (advies, ontwikkeling, bouw, service en onderhoud, en renovatie). De onderneming beschikt over succesvolle, eigen woonconcepten voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Onze opdrachtgever bedenkt en ontwikkelt inspirerende en duurzame leefomgevingen in een open planproces met alle belanghebbenden om de kracht van locaties optimaal te benutten.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.