Technisch Manager project Cortenoever Vacature vervallen

 Arnhem

 16 u p/w

 Provincie Gelderland

 17-05-2021

De Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat Oost Nederland werken samen in een multidisciplinair team aan de voorbereiding van het uiterwaarden project Cortenoever. In deze uiterwaard staan diverse maatregelen gepland in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW), het Gelders Natuur Netwerk (GNN) en Natura 2000. Op dit moment is de ontwerpfase afgesloten en ligt er een definitief integraal inrichtingsplan dat kan rekenen op instemming van de initiatiefnemers, van de beoogd beheerder en eigenaar Staatsbosbeheer, alsmede van bevoegd gezag.

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Maintenance Engineer

 Alkmaar/Bodegraven

 -

Lees verder

Contractmanager ingenieursdiensten voor het project Meanderende Maas Ravenstein-Lith

 ’s-Hertogenbosch ( thuis)

 24 u p/w

Lees verder

Wat bieden wij jou?

Het project bevindt zich nu in de aanbestedingsfase van het werk. Het gaat om een UAV-GC contract. De aanbesteding van het werk is al van start gegaan. De verwachting is dat het werk in het najaar gegund wordt. Het IPM-team begeleidt de contractering en de uitvoering zelfstandig. De gevraagde werkzaamheden hebben betrekking op de aanbestedingsfase en de uitvoeringsfase.

Door het aflopen van de overeenkomst met de huidige Technisch Manager uit ons team, zijn wij op zoek naar een kandidaat die deze rol kan gaan invullen.
In het geval van verlenging wordt het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.

Als Technisch Manager ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit. Je zorgt voor de specificaties, het onderzoek naar de effecten van de tot stand koming van het ontwerp en levert een technisch haalbaar, uitvoerbaar en beheerbaar programma van maatregelen op. De Technisch Manager is mede verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's vanuit de techniek en organisatie.

Je werkt samen in het IPM-team (conform het integraal projectmanagementmodel van RWS) en stuurt mede op de onderlinge raakvlakken en verwachtingen van de andere IPM-teamleden.

Vanuit de provincie Gelderland en RWS zijn een aantal deskundigen betrokken geweest bij de planvorming. Deze deskundigen worden ook betrokken bij de uitvoering. De Technisch Manager draagt zorg voor het inbrengen van de juiste kennis tijdens de uitvoering waarbij deze deskundigen zo nodig worden betrokken. Ook is hij/zij aanspreekpunt voor inhoudelijk overleg met de eigenaar/beheerder (Staatsbosbeheer/RWS).

Jouw hoofdtaken zijn:

 • sturen op en borgen van de technische bijdragen aan onderzoeken zoals rivierkunde, ecologie, milieu etc.;
 • verantwoordelijk voor het initiëren, controleren en begeleiden van de technische aspecten binnen het project;
 • sturen en controleren van externe adviesbureaus op hun te leveren technisch advieswerk en de kwaliteit van de door hen geleverde producten;
 • evaluatie en toetsing van het concept en definitief ontwerp;
 • bijdragen aan risicodossier, vergunningaanvragen, kwaliteitsborging en toetsing opdrachtnemer;
 • samenwerken met overheidspartijen, maar ook met interne en externe partijen bestaande uit o.a. adviseurs, toetsers, ontwerpers en aannemers;
 • leveren van de technische inbreng (als lid van het beoordelingsteam) bij vragen die naar voren komen bij de aanbesteding van het UAV-GC contract;
 • verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van de producten tijdens de uitvoering. Dit gaat onder meer over de verificatie en validatie van producten tijdens de uitvoering van het UAV-GC contract;
 • bespreken van technische oplossingen die de aannemer inbrengt bij onverwachte zaken.

Wat vragen wij van jou?

 • Je beschikt aantoonbaar over een HBO werk- en denk niveau op het gebied van Civiele Techniek, opgedaan door een combinatie van een afgeronde relevante HBO opleiding met minimaal 5 jaar relevante ervaring binnen de Civiele Techniek;
 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2014 - heden) als Technisch Manager conform de IPM werkwijze van Rijkswaterstaat;
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring als Technisch Manager met het begeleiden van UAV-GC contracten;
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring met grondstromen;
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring met het realiseren van maatregelen in het kader van natuurontwikkeling in de uiterwaarden, aan te tonen met praktijkvoorbeelden;
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met het aansturen van extern ingehuurde ingenieursbureaus en risico gestuurd werken;

Aanbod

 • Startdatum: 07-06-2021
 • Einddatum: 31-12-2022 (Optie tot verlenging3 x 6 maanden)
 • Uren per weekgemiddeld: 16 uur

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.