(Senior) Technisch Manager Vacature vervallen

 Zwolle

 32 -36 u p/w

 Stichting Waternet

 30-11-2021

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Technisch Manager project Cortenoever

 Arnhem

 16 u p/w

Lees verder

Manager Projectbeheersing

 Zwolle (thuis)

 28 - 36 u p/w

Lees verder

Wat bieden wij jou?

De technisch manager is verantwoordelijk voor het technische gedeelte van meerdere projecten. Dijkverbeteringsprojecten in het buitengebied maar ook midden in Amsterdam, renovatie van bruggen en sluizen, het bouwen van (grote)  gemalen, pompstations en waterzuiveringen, het realiseren van watergebiedsplannen, waterbodemsaneringen midden in Amsterdam, de aanleg van grote drinkwater- en afvalwatertransportleidingen. Zomaar een greep uit onze diverse en mooie projecten die we voor het waterschap Amstel Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam voorbereiden en realiseren.

De technisch manager werkt nauw samen met specialisten van het technisch team en het IPM-team. De kandidaat is  eindverantwoordelijk voor de aansturing van de technisch adviseurs en specialisten en technische en inhoudelijke inbreng in het project. Levert projectspecificaties aan en laat uitgangspuntennotities en systeemspecificaties opstellen. Daarnaast  werkt de technisch manager in alle fasen samen met opdrachtnemers (vooral ingenieursbureaus en bouwbedrijven) om de benodigde producten te realiseren. Ook zorgt de technisch manager ervoor dat de verschillende belangen  goed in kaart worden gebracht, zodat alle partijen goed kunnen samenwerken.

Waar ga je werken?

Het team projectmanagement bestaat uit een diverse groep mensen, waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen plek te vinden. Er wordt collegiaal samengewerkt, met passie voor de technische inhoud van ons vak. Nieuwe collega’s  worden geholpen met het wegwijs worden in onze werkwijze, systemen en procedures, maar er is zeker ruimte om op zoek te gaan naar waar je eigen interesse ligt. Door de brede range van projecten, van heel  technisch, concreet en  toegepast, tot complexe, langdurige projecten waarin hele zuiveringen of watersystemen duurzaam en innovatief worden gerealiseerd. Er is veel ruimte voor voorkeur, groei en ontwikkeling. Waternet is een waterketenbedrijf, en onze afdeling  houdt zich dus ook bezig met de gehele keten. Dit draagt zeker ook bij aan de diversiteit van het werk en de afwisseling van de inhoud. Veel van onze jonge collega’s zijn actief bij Jong Waternet, een netwerk waar je gebruik van kan maken om mensen te leren kennen maar ook om actief voor Waternet iets te betekenen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om actief te worden bij Wereld Waternet, waar de Nederlandse ervaring en kennis wordt ingezet om waterbedrijven wereldwijd te ondersteunen.

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt aantoonbare (handson) ervaring (binnen de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar) met technisch management en bij voorkeur met (functioneel) leidinggeven aan teams bij een (kleiner) bureau of op de beheer- of projectenafdeling  van een drinkwaterbedrijf, waterschap, een Provincie, gemeente of bij de rijksoverheid (Rijkswaterstaat, ProRail, RVB);
 • Je hebt 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met werken in IPM-team (of vergelijkbaar) bij de overheid of gespiegeld IPM team bij de opdrachtnemer;
 • Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding in een technische richting;

Competenties:

 • verbinden: medewerkers motiveren, verbinden en de samenwerking stimuleren in alle lagen van de organisatie
 • overtuigingskracht: mensen kunnen overtuigen, draagvlak creëren
 • duidelijk communiceren: goed je eigen menig kunnen onderbouwen met heldere argumenten
 • innovatief: Innovatief zijn, ideeën verbeteren en probleemoplossend werken
 • analytisch vermogen: onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, voor de hand liggende verbanden zien
 • sensitiviteit (bestuurlijk en organisatie): doorzien van complexe situaties op bestuurlijk en organisatorisch vlak

Gewenst:

 • aantoonbare contractkennis van, en ervaring met, UAV en UAV-GC contracten
 • aantoonbare kennis van risicogestuurd werken
 • aantoonbare kennis van systems engineering
 • in de afgelopen 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een waterschap
 • aantoonbare ervaring in de uitvoering van dijkverbeteringsprojecten
 • aantoonbare ervaring op projecten in binnenstedelijke gebieden met meer dan 50.000 inwoners

Wat bieden wij jou?

 • Inzet: 32 tot 36 uur per week
 • Start: vanaf 6 december in overleg
 • Eind: 31 december 2022 met optie tot verlenging

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.