Strategisch Manager Projectbeheersing Regionale Waterkeringen Vacature vervallen

 Houten

 24 uur

Bekwaam zoekt voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een Strategisch Manager Projectbeheersing Regionale Waterkeringen. Wil jij samen met de manager projectbeheersing van de projectteams de verantwoordelijkheid nemen voor de projectbeheersing van de opgave van regionale waterkeringen en de diverse projectrapportages verzorgen ten behoeve van de sturing en verantwoording? Lees dan snel verder.

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Werkvoorbereider Beheer en Onderhoud

 Culemborg

 -

Lees verder

Projectmanager Onshore en Offshore Windenergie

 Centraal in Nederland

 -

Lees verder

Wat verwachten wij van jou?

De manager projectbeheersing is verantwoordelijk voor een krachtig, professioneel samenspel met de collega’s in een complex en integraal programma, dat bestaat uit een aantal sterk met elkaar verweven, technisch en bestuurlijk en politiek gevoelige projecten, van strategisch belang voor de organisatie.  In het programmateam ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van strategie, kennis, kaders en standaarden op het gebied van integrale projectbeheersing. Je houdt overzicht langs welke lijnen de doelstellingen van de opgave gerealiseerd kunnen worden, waarbij een heldere relatie wordt gelegd naar concrete activiteiten. Je bent hierop aanspreekbaar, in termen van scope, tijd, geld, risico’s, kwaliteit, capaciteit en informatie. Je signaleert kansen en bedreigingen die invloed hebben op de voortgang van de opgave en verbindt daar acties aan.

Samen met de manager projectbeheersing van de projectteams ben je verantwoordelijk voor de projectbeheersing van de opgave regionale waterkeringen en verzorgen jullie diverse projectrapportages ten behoeve van de sturing en verantwoording. Jullie borgen daarbij de verbinding met de HDSRlijnorganisatie op het gebied van projectbeheersing.

Samen met de andere IPM-teamleden stem je de activiteiten en producten goed op elkaar af om het gewenste programma- en projectresultaat behalen. Jullie houden elkaar scherp, spreken elkaar aan en zijn kritisch op de eigen rol en op die van de projectteamleden. Zo helpen jullie elkaar en leren jullie van elkaar. Je deelt kennis met je collega managers projectbeheersing en legt verantwoording af aan de programmamanager van het IPM-team waterkeringen.

Wat verwachten wij van jou?

 • HBO+/WO werk en denkniveau;
 • Je hebt minimaal 10 jaar relevante ervaring in de verschillende fasen van programma’s en projecten in de GWW-sector op het gebied van integrale projectbeheersing;
 • Je hebt kennis en ervaring op tenminste twee van de vakgebieden finance & control, risicomanagement, kwaliteitsmanagement en planning;
 • Je hebt een probleemoplossend vermogen en een onafhankelijk oordeelsvermogen;
 • Je bent analytisch, resultaatgericht, hebt een goede projectbeheersing en anticipeert op toekomstige
 • Je bent flexibel, je hebt aandacht voor details en bent goed in time management
 • Je kunt goed samenwerken in een multidisciplinair team, hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en bent in staat om draagvlak te creëren en te overtuigen;
 • Je kunt op korte termijn starten.

Organisatie

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bestaat uit een algemeen bestuur, een college van dijkgraaf en hoogheemraden en circa 450 medewerkers. Een van die projecten heeft betrekking op onze regionale waterkeringen.

Het project

De opgave aan de regionale waterkeringen zoals deze tot eind 2021 is vastgelegd is drieledig en bestaat uit het versterken van 97 kilometer, uitvoeren van 60 kilometer groot onderhoud en toetsen van 14 kilometer. De regionale waterkeringen hebben een waterkerende functie voor de boezemwateren en zorgen ervoor dat de achterliggende polders droge voeten houden. Het zijn veelal veenkades, deels met wegen erop.

De werkzaamheden aan de regionale waterkeringen worden uitgevoerd door het IPM-team waterkeringen en bestaan uit één programmateam en twee projectteams. Het programmateam stelt kaders op, bewaakt deze en actualiseert deze waar nodig. Daarnaast zorgen ze voor overzicht op programmaniveau, uniforme besluitvorming of de juiste motivering waarom er wordt afgeweken en advies aan de projectteams.

Aanbod

 • Een uitdagende werkomgeving voor 24 uur per week tot eind 2018 en 16 uur vanaf 2019.
 • De looptijd van de opdracht is 1 jaar en kan daarna nog tweemaal worden verlengd met 1 jaar;
 • Je wordt op projectbasis ingehuurd binnen de afdeling Ingenieursbureau van het waterschap.
 • HDSR hanteert flexibele werktijden die in overleg worden bepaald.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.