Senior Contractmanager Vacature vervallen

 Tiel

 32 u p/w

 Waterschap Rivierenland

 30-05-2022

WSRL is op zoek naar een senior contractmanager voor het HWBP-dijkversterkingsproject SAFE. Binnen waterschap Rivierenland (WSRL) worden dijkversterkingsprojecten binnen het landelijk hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) uitgevoerd door een kernteam vanuit de aanpak Integraal ProjectManagement (IPM-rollen). Hiervoor is met het reeds aangetrokken ingenieursbureau (Sweco/Arcadis) een projectteam gevormd. Dat wordt na selectie van de aannemer omgezet tot een bouwteam.

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

(Senior) Adviseur/ontwerper gebouw gebonden elektrotechnische installaties

 Amsterdam en thuis

 8 - 24 u p/w

Lees verder

Documentbeheerder Grote Projecten (Junior)

 Houten

 36 uur

Lees verder

Wat ga je doen?

De senior contractmanager geeft leiding aan een groep medewerkers die in kader van het contractmanagement ook bijdragen leveren binnen het project SAFE (bestaand uit o.a. een ondersteuners contractmanagement en inkoopadviseurs) en geeft (mede) vorm aan de Lerende Organisatie (ISO 15288) en draagt hiermee zorg voor de inrichting van de processen (PDCA) in kader van contractmanagement. De senior contractmanager is de linking-pin tussen het projectteam en
het opdrachtgeversteam: het Programmateam HWBP van WSRL op het gebied contractmanagement. De senior contractmanager draagt zorgt voor transparante en continue informatie- en verantwoordingsinformatie betreffende  contractmanagement binnen het project richting de andere IPM-rolhouders en het Programmateam HWBP van WSRL.

De aangeboden kandidaat voert de volgende werkzaamheden uit:

 • Voor dijkversterkingsproject SAFE invulling geven aan contractvoorbereiding, de aanbesteding en de contractbeheersing richting verschillende marktpartijen.
 • Er voor zorgen dat de eisen van Techniek, Omgeving, Projectbeheersing en Projectmanagement goed vertaald worden in het contract.
 • Het samen met de inkoopadviseur doorlopen van de aanbestedingsprocedure. 
 • Het begeleiden van de uitvoering en afhandeling van wijzigingen in contracten met ingenieursdiensten en overige derde partijen.
 • Het ondersteunen en adviseren op basis van risico’s en kansen van de andere IPMrolhouders over contractbeheersing.
 • Pro- actief ondersteunen en adviseren aan projectteam over werking van twee fasen structuur en contract.
 • Voorbereiden van opzet van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) op basis van samenwerken en vertrouwen met de opdrachtnemer/aannemer
 • Actief deelnemen aan de ontwikkeling van het kennisdomein binnen WSRL

Wat verwachten we verder je, de kandidaat:

 • is een teamspeler die gericht is op samenwerking;
 • beschikt over actuele kennis van integraal projectmanagement;
 • legt verbanden tussen wat binnen het project gebeurt in relatie tot wat t.a.v. het onderwerp binnen andere projecten gebeurt (project overstijgend werken)
 • weet met enthousiasme mensen mee te krijgen, kan goed luisteren en vraagt door;
 • kan goed onderhandelen en weet hierbij goed hoofd- en bijzaken te scheiden;
 • kan zelfstandig werken, is leergiering, flexibel en heeft een klantgerichte instelling waarbij het gezamenlijke resultaat centraal staat;
 • is analytisch en kostenbewust en adviseert gevraagd en ongevraagd.

Waar ga je werken?

Het project Streefkerk – Ameide –fort Everdingen (SAFE) start in 2022 met de Planuitwerkingsfase vanuit een vastgesteld inkoopplan o.b.v. een goedgekeurde marktbenaderingsstrategie. De aanbesteding voor selectie van de aannemer start binnenkort middels de uitvraag van een tweefasen contract. Het project SAFE heeft een eigen dynamiek in vergelijking met andere reguliere landelijke versterkingsprojecten. Er wordt gewerkt vanuit het uitgangspunt partieel versterken, gebaseerd op het behalen van veiligheidsrendement.

Wat verwachten wij van jou?

Ten aanzien van die kennis en ervaring gelden onderstaande minimumeisen:

 • De kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding op gebied van watermanagement en/of civiele techniek en/of Nederlands recht. Dit aangevuld met verdiepende opleidingen op het gebied van projectmanagement en contractmanagement;
 • De kandidaat heeft minstens 3 jaar ervaring als senior Contractmanager in de GWW (Grond, Water en Wegen)-sector op HBO niveau;
 • De kandidaat heeft per projectfase (planuitwerking en realisatiefase) minimaal 2 jaar ervaring als contractmanager;
 • De kandidaat heeft als contractmanager werkervaring bij een waterschap, ingenieursbureau of aannemer voor minimaal 5 jaar;
 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met de zelfstandige aansturing van ingenieursdiensten en/of opdrachten voor aannemers(combinaties) bij het uitvoeren van de contracten;
 • Ervaring met het voorbereiden, aanbesteden en vanuit de rol van Contractmanager begeleiden van innovatieve contractvormen (aangeven welke) anders dan de traditionele UAV(-GC);
 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring in een leidende rol met het op de markt zetten van UAV-GC contracten ten behoeve van de realisatiefase.

Wat bieden wij jou?

Inzet: Start werkzaamheden 17-6-2022 tot einde looptijd project (4de kwartaal 2028)
Uren: 32 uur per week
Tarief: Verkoop max 106 EUR per uur (incl.marge Bekwaam)
Aanbieden als ZZP is mogelijk, maar ook je laten verlopen gedurende dit project is bespreekbaar. 

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.