Senior Risicomanager en Planner

 Ijzendoorn en Tiel

 Waterschap Rivierenland

 16 u p/w

 Waterschap Rivierenland

Door het aflopen van een huidige opdracht van een planner en het vertrek van een vaste risicomanager dient tot het moment dat de vacature is ingevuld de uit te vragen senior risicomanager en planner de werkzaamheden uit te voeren en daarbij een stuk coaching en begeleiding te geven aan een toekomstige risicomanager. Daarnaast is door uitbreiding van de werkzaamheden op het gebied van planning en risicomanagement ook behoefte aan uitbreiding van dit vakgebied binnen de dijkversterkingsprojecten. Het betreffen de werkzaamheden in het kader van risicomanagement aangevuld met planningswerkzaamheden voor met name dijkversterkingsproject Neder Betuwe en aangevuld met vergelijkbare taken voor dijkversterkingsproject Stad Tiel.

Interesse?

Stuur dan hier een sollicatie met jouw CV en motivatie. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Reageren op deze interim opdracht

Wat bieden wij jou?

 • De aangeboden kandidaat, ofwel de senior risicomanager is in staat het risicomanagementzelfstandig uit te voeren.
 • Actief werken met het kwalificeren, kwantificeren en beheersen van risico’s naar tijd en geld en het monitoren van de beheersmaatregelen.
 • Het kwantificeren van de restrisico’s om een goede kosten-batenanalyse te kunnen maken van de beheersmaatregel en door te vertalen van de maatregelen naar de planning en/of
  de kostenraming.
 • Opstellen van de uitvoeringsplanning en de planningsnotitie t.b.v. dijkversterkingsproject Neder-Betuwe en Stad Tiel.
 • In gesprek gaan met de IPM-teamleden over risico’s die het behalen van de projectdoelstellingen in de weg staan.
 • Zorg dragen voor het inrichten, implementeren en actualiseren van het risicomanagement conform de RISMAN-methode.
 • Beheren van het risicodossier (in Relatics) en zorg dragen voor een proactieve afstemming met de verschillende disciplines en IPM-rolhouders.
 • De benodigde input leveren vanuit risicomanagement t.b.v. de verschillende rapportages die er binnen het project bestaan.
 • Actief bijdragen aan een verdere verbreding en coaching van het vakgebied risicomanagement binnen het project en indien gevraagd binnen WSRL.
 • Bijdragen leveren aan de planningsystematiek zodat het onderdeel ‘planning’ van het takenpakket van projectbeheersing goed kan worden uitgevoerd.

Wat vragen wij van jou?

 • HBO werk- en denkniveau met een afgeronde HBO-opleiding op gebied van bijvoorbeeld civiele techniek en/of watermanagement en/of bedrijfskunde;
 • Minimaal 5 jaren aantoonbare ervaring in de rol van senior risicomanager in complexe en integrale (beheersing van alle facetten van het project op het gebied van risicomanagement
  binnen) (dijkverbeterings)projecten (zoals HWBP-projecten) of vergelijkbaar in de planuitwerking en realisatiefase;
 • Minimaal 5 jaren aantoonbare ervaring met planningsmanagement binnen civiele projecten.
 • Minimaal 5 jaren aantoonbare kennis en ervaring met Relatics en de RISMAN-methodiek;
 • Minimaal 5 jaren aantoonbare kennis en ervaring met de PPI-systematiek;
 • Minimaal 5 jaren aantoonbare kennis en ervaring met het uitvoeren van planningen met behulp van beschikbare planningstools waarbij kennis en ervaring met MS-project en Risk
  analysis t.b.v. het uitvoeren van probabilistisch plannen vereist is.

Aanbod

 • Start: 15 augustus 2021
 • Inzet: 16 uur per week
 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2,5 jaar. Optioneel is het mogelijk de Overeenkomst met een periode van 1 jaar te verlengen onder gelijkblijvende voorwaarden.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.