Manager Projectbeheersing Ontwikkelopgave Interne Maatregelen Vacature vervallen

 Zwolle

 16 - 18 u p/w

 Provincie Overijssel

 01-12-2021

Voor de uitvoering van de Interne Maatregelen is de Provincie Overijssel op zoek naar een Manager Projectbeheersing. Als manager projectbeheersing van het provinciale team Interne Maatregelen, ben je namens de opdrachtgever verantwoordelijk voor het behouden van het overzicht over de gebieden en alle maatregelen daarbinnen. De Manager Projectbeheersing ondersteunt de projectleider bij de juiste beheersing van de projectopdracht conform afspraken. Je zorgt voor grip op het evenwicht tussen scope, planning, budget, kwaliteit, risico’s, informatie, organisatie en de beleidsdoelstellingen van het project (oordeelsvorming) en adviseert daarover.

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Contractmanager

 Amsterdam

 6 - 36 u p/w

Lees verder

Managers Projectbeheersing 2 fte

 Twente

 28-32 uur

Lees verder

Waar ga je werken?

De functie valt onder de eenheid Natuur en Milieu. De eenheid kent vier teams (Strategie en bestuur, Beleidsondersteuning / realisatie,  Contractering en Projecten Uitvoering). De functie valt binnen het team NMPU (Projecten Uitvoering), dat hoofdzakelijk bestaat uit projectleiders, projectsecretarissen en technisch/inhoudelijke medewerkers die aan de Ontwikkelopgave Natura2000 werken.

De eenheid Natuur en Milieu geeft inhoud aan provinciaal beleid op het gebied van natuur en milieu, inspelend op landelijke en Europese kaders. Het gaat er om tijdig relevante externe ontwikkelingen te signaleren, en oog te hebben voor de verbanden die er liggen om tot succesvolle coalities te komen.

Daarnaast werkt de eenheid aan de uitvoering van beleid en regelgeving op dat gebied. Het opstellen en actueel houden van verordeningen, beleidsregels en uitvoeringsbesluiten gericht op een goed gebruik en beheer van natuur en landschap in Overijssel en het behouden en indien nodig bereiken van een gezond en veilig leefmilieu.

Binnen het werkveld van de eenheid NM ligt het opstellen van beleid en het ontwikkelen en toepassen van instrumenten (beleidskaders, regelingen, subsidies, netwerken) om dit beleid te realiseren, dicht bij elkaar.

 

De provincie Overijssel staat de komende jaren voor een grote opgave in het landelijk gebied, de Ontwikkelopgave Natura2000. Via dit programma wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen die nodig zijn voor een goed evenwicht tussen economie en ecologie in 24 Natura2000-gebieden. Het wettelijk kader bestaat uit de Wet Natuurbescherming en de Europese regeling Natura 2000. De maatregelen moeten er toe leiden dat de natuurkwaliteit wordt verbeterd, soortendiversiteit wordt beschermd en de effecten van de stikstofuitstoot van bestaande activiteiten (b.v. landbouw en verkeer) op de natuur worden verminderd. Deze vermindering geeft vervolgens weer (wettelijke) ruimte voor het toestaan van uitbreiding of nieuwe activiteiten in het landelijke gebied.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen interne maatregelen (binnen bestaande natuur, vooral op gronden van terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel) en externe maatregelen (buiten bestaande natuur, vooral op gronden van agrariërs en andere particuliere eigenaren).

Provincie Overijssel werkt daarbij intensief samen met haar partners in het landelijk gebied (via het convenant “Samen werkt beter”). Soms stuurt de provincie een gebiedsproject aan, en soms doet een van de partners dat.

Er wordt intern intensief samengewerkt met specialisten / teams op het gebied van ecologie, hydrologie, grondzaken en GIS.

Wat ga je doen?

Je taken zijn (op hoofdlijnen):

 • Het bewaken van overzicht van de uitvoering van de verschillende maatregelen in de verschillende gebieden van de verschillende TBO’s,;
 • Het bewaken van de voortgang van de uitvoering d.m.v. voortgangsgesprekken i.s.m. de PM;
 • Het bewaren van overzicht op verleende subsidies;
 • Het coördineren van de beoordeling van subsidieaanvragen, wijzigingen en opleveringen door team interne maatregelen;
 • Het op orde houden van de planning waarbij jij verantwoordelijk bent voor inzicht in doorlooptijden, kritieke pad en toegankelijkheid via een MS-project planning;
 • Het faciliteren van risicogestuurd werken door het projectteam;
 • Het opstellen van (financiële) voortgangsinformatie;
 • Bewaken van of de scope van de projectopdracht op een goede manier wordt verwerkt in het projectresultaat;
 • Opleiden/begeleiden van assistent manager projectbeheersing om door te groeien naar MPB.

De manager projectbeheersing is een verbindende factor tussen alle IPM-rollen. De rol is vooral operationeel en tactisch gericht, met een belangrijke advies- en signaalfunctie aan de projectmanager. In het uitvoeren van je taken word je ondersteund door een assistent manager projectbeheersing en een financieel adviseur.

Wat bieden wij jou?

 • Een project voor 16-18 uur per week;
 • Starten op 3 januari 2022;
 • Een project tot begin 2023;
 • Hybride werken waarbij je een afwisseling hebt in thuis en kantoor;
 • Een functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid;
 • De opdracht is geschikt voor een ZZP'er.

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad;
 • Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding;
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de rol van manager projectbeheersing / project control of vergelijkbaar bij of voor een overheidsorganisatie in de periode 2015-2021;
 • Je beschikt aantoonbaar over werkervaring en daarmee over kennis van projectmanagement methoden;
 • Je beschikt aantoonbaar over werkervaring met planningtools, i.c. MS Projects en met MS-Access.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.