Ketenaanjager circulair bouwen Vacature vervallen

 Haarlem

 18 u p/w

 Max €130,- (incl. marge Bekwaam)

 Provincie Noord-Holland

 15-08-2022

De provincie Noord-Holland is op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van ketenaanjager circulair bouwen met als hoofddoel: MKB bedrijven, grootbedrijven en organisaties (zoals samenwerkingsbedrijven/koepelorganisaties) bij elkaar te brengen in de bouwsector om grondstofgebruik te optimaliseren en circulaire bouw te stimuleren. Uitgangspunt is een focus op Noord-Holland, maar is niet beperkt tot Noord-Holland gezien het feit dat sommige ketens landelijk of internationaal zijn.

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Senior Contractmanager

 Tiel

 32 u p/w

Lees verder

Contractmanager Provincie Flevoland

 Flevoland

 16-24 uur

Lees verder

Wat ga je doen?

 • Zoekt de spelers in de bouwketen in Noord-Holland (mogelijk beperken we het gebied nog nader binnen Noord-Holland), legt contacten met deze spelers, brengt de onderlinge relaties in beeld, onderhoudt contacten met de spelers en brengt ze onderling in contact;
 • Brengt samen met bedrijven, op basis van de informatie uit het opgebouwde netwerk, de kansen voor samenwerking en belemmeringen in kaart en brengt deze op toegankelijke wijze in beeld;
 • Start activiteiten om spelers in het netwerk met elkaar in contact te brengen en te verbinden om zo een netwerk te stimuleren/creëren en de mogelijkheden voor het sluiten van de meest kansrijke en impactvolle ketens te stimuleren;
 • Analyseert uitkomsten van relevante onderzoeksrapporten (onder andere lopende onderzoeken van de provincie Noord-Holland over reststromen en bio grondstoffen) en bepaalt op basis hiervan relevante acties voor de ketenaanjager;
 • Creëert draagvlak voor het vormen en onderhouden van het netwerk, inclusief samenwerking met èn tussen bestaande netwerken;
 • Ondersteunt ondernemers “hands on” bij het opzetten van samenwerking zoals het faciliteren van gesprekken en organiseren van bijeenkomsten;
 • Jaagt bestaande of ontstane zinvolle samenwerkingsprojecten verder aan;
 • Draagt bij aan het verkennen van de financiële haalbaarheid van potentiële ketens;
 • Verwijst naar de provinciale financieringsmogelijkheden en innovatie instrumenten;
 • Communiceert over aanpak en resultaten èn rapporteert hierover aan de provincie.

Verwacht resultaat

 • Het vormen/optimaliseren van het netwerk van bedrijven en andere relevante organisaties in de (circulaire) bouwsector in Noord-Holland;
 • Het circulair gebruik van grondstoffen in Noord-Holland vergroten door vraag en aanbod van materiaalstromen (beter) met elkaar te verbinden;
 • Het sluiten van minimaal twee relevante grondstofketens binnen het (circulaire) bouwnetwerk in Noord-Holland;
 • Kansen en belemmeringen inzichtelijk maken voor samenwerking in de keten, deze kansen aanjagen en vormgeven en belemmeringen waar mogelijk helpen wegnemen. 

Wat vragen wij van jou?

 • HBO+ of academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime aantoonbare kennis van en ervaring met circulaire economie en duurzame ontwikkeling in de bouwsector;
 • Vaardigheden om te communiceren binnen alle geledingen binnen het MKB. Je spreekt de taal van het MKB en je communiceert daarin even gemakkelijk met de directie als met de operationele managers;
 • Kennis over circulaire bedrijfsvoering;

Competenties

 • Resultaatgericht
 • Klantgericht en initiatiefrijk
 • Communicatief
 • Nauwkeurig
 • Verantwoordelijk
 • Impactvol

Wat bieden wij jou?

 • Een opdracht voor gemiddeld 18 uur per week;
 • Een opdracht met startdatum 1 oktober 2022 en einddatum 30 september 2023, met optie tot verlenging met 12 maanden;
 • Tarief is max. €130,- per uur all in (inclussief marge Bekwaam).

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.