Documentbeheerder Grote Projecten (Junior) Vacature vervallen

 Houten

 36 uur

Bekwaam is op zoek naar een Junior Documentbeheerder Grote Projecten voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Als documentbeheerder wordt je ingezet voor verschillende grote projecten binnen HDSR, zoals: Twee belangrijke projecten die erop gericht zijn het gebied, Centraal Holland, beter te beschermen tegen een overstroming. De veiligheid wordt verbeterd door het versterken van de dijken in de projecten “Sterke Lekdijk” en “Groot Onderhoudsprogramma (GOP) regionale keringen”. Projecten die zich richten op het verbeteren van het watersysteem in het noordwesten van het beheergebied van de Stichtse Rijnlanden. Met als concrete doelen de realisatie van voorzieningen voor adequaat peilbeheer, afvoer van overtollig water, aanvoer bij watertekort, oeverbescherming, goede waterkwaliteit en natuurvriendelijke inrichting van watergangen. Projecten KWA+ en GHIJ. Verbeterprojecten van enkele grote rioolwaterzuiveringsinstallaties zoals Rioolwaterzuivering (RWZI) Utrecht en RWZI Leidsche Rijn.

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Senior Adviseur Klimaatneutraal en circulair inkopen GWW

 Utrecht (provincie)

 24 uur

Lees verder

Vergunningverlener Waterinfra & Grondwater

 Houten

 Minimaal 16 u p/w

Lees verder

Wat bieden wij jou?

In de rol verwachten wij van jou dat je:

 • Alle inkomende en uitgaande documenten beheert, registreert en archiveert voor de projecten in de diverse gebruikte systemen DM (DMS van HDSR), archief, SharePoint en Relatics.
 • Documenten ordent en koppelt tussen DM en Relatics.
 • De centrale e-mailboxen van de projecten beheert.
 • Alle projectteamleden aanjaagt en ondersteunt om documenten op de juiste wijze te registeren en de projectteamleden ondersteunt en begeleidt in het werken met Relatics.
 • De functioneel beheerder van Relatics bent.
 • Nauwe contacten onderhoudt met de afdeling DIV.
 • Ontwikkelingswerkzaamheden oppakt voor het documentbeheer binnen HDSR. Zo zijn een algemeen spelregelkader documentbeheer, een archiefstructuur voor projecten, inrichting centrale e-mailadressen en een nieuw registratiescherm in DM wenselijke zaken. Een andere ontwikkeling is dat het waterschap vanaf medio 2019 overgaat op een nieuw registratiesysteem (Content Suite ipv DM). Hier moeten de projecten op aanhaken.

Wat verwachten wij van jou?

 • goede contactuele vaardigheden, kan goed luisteren en doorvragen.
 • een standvastige, maar flexibele houding.
 • een afgeronde opleiding documentaire informatievoorziening (SOD II/HMDI) op HBO-niveau.
 • kennis met kwaliteitssystemen tav archivering en documentbeheer (zoals archiefwet).
 • kennis van documentbeheersing & -archivering, documentbeheerssystemen en inrichting hiervan.
 • eventueel ervaring met het DMS van het waterschap: DM en/of Content Suite.
 • eventueel ervaring en kennis van Relatics en/of SharePoint.
 • eventueel ervaring met werken in complexe projectorganisatie.
 • affiniteit met civiele techniek/ dijkverbeteringen.
 • je bent accuraat.
 • je bent standvastig en staat stevig in je schoenen.
 • je bentleergierig en maak je je nieuwe zaken snel eigen.

Organisatie

De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bestaat uit een algemeen bestuur, een college van dijkgraaf en hoogheemraden en circa 500 medewerkers.

HDSR is gestart met het inrichten en uitvoeren van grote IPM-gestuurde projecten bij het waterschap. Een organisatie waar veel ruimte is voor eigen initiatief en eigen inbreng waar ook wat mee gedaan wordt. Een platte organisatie met korte lijnen, verantwoordelijkheden die laag liggen in de organisatie, betrokken collega’s en passie bij het werken. Binnen HDSR is het talentprogramma als rode draad voor de manier waarop medewerkers hun werk doen. Dit vanuit de filosofie: maak het beste los in jezelf en in elkaar!

Aanbod

 • Deze opdracht heeft een looptijd van 2 jaar en is voor 36 uur per week
 • De mogelijkheid bestaat om de opdracht 3 x met 1 jaar te verlengen.

 

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.