Financieel adviseur Sterke Lekdijk

 Houten

 16 u p/w

 Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden

 26-04-2021

Nederland is groot in watermanagement en daar zijn we trots op! Ons waterschap, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, werkt aan veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water in een groot deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid-Holland.

Interesse?

Stuur dan hier een sollicatie met jouw CV en motivatie. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Reageren op deze interim opdracht

Wat bieden wij jou?

Jij wordt financieel adviseur en ingezet voor het gehele project Sterke Lekdijk. Een belangrijk project dat erop gericht is het gebied, Centraal Holland, beter te beschermen tegen een overstroming. De veiligheid wordt verbeterd door het versterken van de dijk in verschillende deelprojecten. Het project staat met een hoge prioriteit op het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Zie voor meer informatie: http://www.stichtserijnlanden.nl/sterkelekdijk.
De financieel adviseur houdt de financiën en overzichten bij per deelproject en van het totale project en bewaakt deze. Ook rapporteert de financieel adviseur hierover aan de projectmanager, deelprojectmanagers en de manager(s) projectbeheersing. Hij/ zij werkt zelfstandig alsook in samenwerkingsverband. De financieel adviseur is eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de financiën van het project.
In principe word je ingezet op het project Sterke Lekdijk, maar dit kan in de toekomst veranderen.

Concreet verwachten wij van jou dat je:

 • De financiën (raming, begroting, prognoses, werkelijkheid) en kredieten van het dijkverbeteringsproject in het financiële systeem van het waterschap bijhoudt en bewaakt (Oracle. Overige tools: Business Objects, PAS, Excel en Power BI), waaronder:
  o Omvangrijke wijzigingen in de raming en kredieten gedetailleerd bijhoudt in een logboek en/of wijzigingenregister;
  o Uren bewaakt van alle projectteamleden (via het urenboeksysteem van het waterschap);
  o Orders (verplichtingnummers) aanmaakt voor facturen;
  o Eventueel memoriaalboekingen doet;
  o Goede archivering van facturen bewaakt en verzorgt en overige financiële gegevens in het documentmanagementsysteem van het waterschap (DM);
 • Zowel gevraagd als ongevraagd rapporteert over de financiële stand van het project:
  o De interne rapportages in het kader van de P&C-cyclus voorbereidt en mede opstelt (BURAP, investeringsrapportages, jaarbegroting);
  o De (financiële) kwartaalrapportages richting de subsidient mede opstelt;
  o De maandelijkse (financiële) voortgangsrapportages voor de deelprojectteams en de ambtelijk opdrachtgever mede opstelt.
 • Maandelijkse challenge-gesprekken voert met:
  o alle IPM-teamleden over de voortgang en bewaking van de financiën en kredieten van de deelprojecten, de rapportage van deze gesprekken verzorgt en vervolgens het financiële systeem bijwerkt;
  o de kostendeskundige/ ramer en manager projectbeheersing van het project over de prognoses/ramingen.
 • Fungeert als vraagbaak voor de teamleden aangaande financiën van alle deelprojecten;
 • Samen met de projectondersteuner(s), de contractmanager(s) en projectmanager(s) de inhuurcontracten bewaakt en eventueel verlengt;
 • Meedenkt, adviseert en een bijdrage levert aan het opstellen van financiële procedures, formats en inrichting van de financiële systemen.
 • Samen met de manager projectbeheersing en de projectmanager de subsidiebeschikkingen aanvraagt conform de subsidie-eisen en randvoorwaarden van Rijkswaterstaat/
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit in nauwe samenwerking met de kostendeskundige/ ramer van het project;
 • Een rol speelt in het capaciteitsmanagement van de deelprojecten. Dit pak je samen op met de manager projectbeheersing. Je brengt onder andere de wijzigingen in de capaciteit financieel in beeld. Eventueel hou je de ontwikkelingen in de capaciteit bij.

Wat vragen wij van jou?

Ben jij een allround Financieel Adviseur met een kritische blik? En ben je doortastend, gericht op samenwerking en een stevige persoonlijkheid? Dan gaan wij graag in gesprek met jou!
Je hebt goede contactuele vaardigheden, kan goed luisteren en doorvragen. Je hebt een standvastige, maar flexibele houding. Verder heb jij voor het uitvoeren van deze rol:

 • Een afgeronde HBO-opleiding bedrijfseconomie of iets vergelijkbaars;
 • Tenminste 3 jaar ervaring en affiniteit met civiele techniek / dijkverbetering;
 • Kennis van kostenontwikkeling van grote projecten;
 • Kennis van kwaliteitsaspecten van kostenramingen binnen projecten;
 • Kennis van de SSK-methodiek en risicomanagement (benoemd en onbenoemde risicoreservering);
 • Ervaring met subsidie-aanvragen;
 • Uitgebreide ervaring met het programma Excel;
 • Eventueel kennis van het financiële systeem Oracle;
 • Bij voorkeur kennis van het programma Power BI;
 • Bij voorkeur ervaring met het werken in een complexe projectorganisatie;\
 • Een proactieve houding;
 • En kan je helder rapporteren

  Tot slot ben jij analytisch, accuraat en integer en sta je stevig in je schoenen.Ben jij een allround Financieel Adviseur met een kritische blik? En ben je doortastend, gericht op samenwerking en een stevige persoonlijkheid? Dan gaan wij graag in gesprek met jou!
  Je hebt goede contactuele vaardigheden, kan goed luisteren en doorvragen. Je hebt een standvastige, maar flexibele houding. Verder heb jij voor het uitvoeren van deze rol:
 • Een afgeronde HBO-opleiding bedrijfseconomie of iets vergelijkbaars;
 • Tenminste 3 jaar ervaring en affiniteit met civiele techniek / dijkverbetering;
 • Kennis van kostenontwikkeling van grote projecten;
 • Kennis van kwaliteitsaspecten van kostenramingen binnen projecten;
 • Kennis van de SSK-methodiek en risicomanagement (benoemd en onbenoemde risicoreservering);
 • Ervaring met subsidie-aanvragen;
 • Uitgebreide ervaring met het programma Excel;
 • Eventueel kennis van het financiële systeem Oracle;
 • Bij voorkeur kennis van het programma Power BI;Bij voorkeur ervaring met het werken in een complexe projectorganisatie;
 • Een proactieve houding;
 • En kan je helder rapporteren;
 • Tot slot ben jij analytisch, accuraat en integer en sta je stevig in je schoenen.

Aanbod

 • Een afwisselende opdracht binnen een lerende organisatie;
 • Een informele, niet-hiërarchische werksfeer met aandacht voor elkaar, betrokken collega’s en passie bij het werken;
 • Opdracht voor gemiddeld 16 uur per week, gedurende deze opdracht kunnen de uren uitgebreid worden of verminderd.
 • Flexibele werktijden en de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken;
 • Een organisatie waar veel ruimte is voor eigen initiatief;
 • Startdatum uiterlijk 15 mei 2021 met een looptijd van 1 jaar met de mogelijkheid voor verlenging tot uiterlijk 31 december 2022

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Roy. Hij helpt je graag verder.