Contractmanager ingenieursdiensten voor het project Meanderende Maas Ravenstein-Lith

 ’s-Hertogenbosch ( thuis)

}

 Waterschap Aa en Maas

 24 u p/w

Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken. Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.

Interesse?

Stuur dan hier een sollicatie met jouw CV en motivatie. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Reageren op deze interim opdracht

Wat bieden wij jou?

Het project Meanderende Maas, Ravenstein-Lith heeft als belangrijkste doel het verhogen van de waterveiligheid. Daarbij worden de gebiedskwaliteiten versterkt en de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling benut. Hiervoor wordt een krachtig samenspel van dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsmaatregelen onderzocht. Concrete aanleiding is dat dijken aan Brabantse zijde van het riviertraject niet voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen die per 1 januari 2017 van kracht zijn.

Het is een integraal project, dat zowel onder het HWBP als het MIRT valt. In het project wordt samengewerkt door 10 partners: Waterschap Aa en Maas (trekker), Provincie Noord-Brabant, Gemeente Oss, Ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Provincie Gelderland, Gemeente Wijchen, Gemeente West Maas en Waal en Waterschap Rivierenland. Met behoud van eigen bevoegdheid sturen ze samen op realiseren van een waterveilig en aantrekkelijk gebied door dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling te combineren.

In december 2019 is het Voorkeursalternatief vastgesteld. In de nu volgende planuitwerkingsfase werken we dit Voorkeursalternatief verder uit naar een definitief ontwerp. Tevens werken we toe naar vastgestelde en goedgekeurde projectbesluiten onder de nieuwe Omgevingswet dan wel projectplan(nen) Waterwet bij vertraging van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
De adviseur krijgt op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden:

Contractmanagement

 • Aanspreekpunt voor en onderhouden van de samenwerkingsrelatie met het ingenieursbureau;
 • Deelnemen/voorbereiden voortgangsoverleg met het ingenieursbureau (met de manager projectbeheersing);
 • Inbrengen stukken en/of bespreekpunten in het IPM-team (via de contractmanager);
 • Knelpunten signaleren in werkzaamheden/werkpakketten en met IPM-team, kernteam van het ingenieursbureau en de zgn. werkpakkettrekkers zoeken naar oplossingen/aanpak.

Contractbeheersing

 • Coördinatie en uitvoeren van acceptatie en toetsing;
 • Ontvangen documenten/uitzetten/verzamelen reviews;
 • Raakvlakbeheersing tussen documenten en werkzaamheden;
 • Definiëren en beheersing van ontwerpbaselines;
 • Definiëren en beheersing digitale informatiestromen;
 • Afgiften van prestatieverklaringen;
 • Afstemmen van facturatieschema’s met budgetten/prognose eindstand;
 • Afstemmen en voorbereiden van VTW’s (van gecontracteerde scope);
 • Afstemmen en voorbereiden van Afwijkingen (van projectmanagement plan);
 • Archiveren contractdossier.

Wat vragen wij van jou?

Voor het project Meanderende Maas zijn we op zoek naar een ervaren contractadviseur in het team contractmanagement. De opdracht bestaat uit de afhandeling van contractzaken met het reeds gecontracteerde ingenieursbureau, maar ook uit het invullen van de samenwerkingsrelatie en inhoudelijke bijsturing – in afstemming met verantwoordelijke collega IPM rolhouder(s) – op adviesproducten. Voor de rol wordt de functietitel contractmanager ingenieursdiensten gehanteerd. De functionaris rapporteert aan de contractmanager van het project.

 • De adviseur staat stevig in zijn/haar schoenen, mede door de vele jaren ervaring in een complexe omgeving.
 • De adviseur heeft kennis van planstudieprocessen in zowel het waterveiligheidsdomein als het domein van ruimtelijke ordening en heeft ervaring met integrale ontwerpprocessen.
 • De adviseur is in staat om te schakelen tussen het contract, de organisatie en de inhoud van de te verrichten adviesdiensten.
 • De adviseur heeft een hands on instelling: vanuit overzicht doet hij/zij concrete voorstellen en brengt deze ook zelf tot uitvoering.
 • Hij/zij is een teamspeler die vanuit zijn/haar expertise het contractmanagement binnen het project versterkt.
 • Hij/zij is een natuurlijke netwerker en bruggenbouwer en in staat partijen met elkaar in contact te brengen en belangen te verbinden.
 • Hij/zij is gewend om richting te geven in de samenwerkingsrelatie met advies- en ingenieursbureaus en beschikt over aantoonbaar goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.
 • Hij/zij is in staat de situatie snel te overzien en kan bijzaken en hoofdzaken onderscheiden.
 • Hij/zij is proactief en in staat om verschillende inhoudelijke terreinen binnen het project te betrekken en kan ervoor zorgen dat de output op tijd wordt geleverd, hij/zij is een echte teamspeler en heeft geen 9-5 mentaliteit.

Aanbod

Start werkzaamheden:  20-4-2021
Einde werkzaamheden: 30-6-2023 (Optie verlenging: 2 x 12 maanden)
Uren: 24 per week

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Roy. Hij helpt je graag verder.