Contractmanager bij Gemeente Amsterdam (6FTE) Vacature vervallen

 Amsterdam

 Gemeente Amsterdam

 -

 Gemeente Amsterdam

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Projectondersteuner ViA15

 Arnhem

 -

Lees verder

Senior Adviseur Techniek Onderhoud Rijkswaterstaat

 's-Hertogenbosch en Roermond

 36 uur

Lees verder

Je functie

Als contractmanager ben je binnen het ingenieursbureau verantwoordelijk voor de voorbereiding, totstandkoming en beheersing van contracten in het fysieke domein. Het gaat hierbij om contracten voor aanleg, vernieuwing en onderhoud van de openbare ruimte van Amsterdam. Opdrachtnemers zijn aannemers, maar ook adviesbureaus of andere publieke partijen.
Onderdeel van deze uitvraag is een viertal werkpakketten, die verderop nader worden beschreven. De werkpakketten De Entree en Oranje Loper bevatten een opgave dat zowel onder contractmanagement als technisch management kan vallen. Inschrijving dient plaats te vinden op tenminste één van onderstaande werkpakketten, maar mag ook voor verschillende werkpakketten, mits aan de eisen van dat betreffende werkpakket wordt voldaan. De werkpakketten zijn:
1) Vernieuwingsopgave Kademuren;
2) De Entree;
3) Oranje Loper;
4) Veiligheidsconstructies bruggen en kademuren.

Je richt je als contractmanager van het Ingenieursbureau op inkoop en contractbeheersing. Je bent bekend met de gebruikelijke inkoop- en contractvormen, maar vindt het ook uitdagend om een innovatief contract te realiseren. Je bent trots op je werk en straalt dit uit. Lopende projecten volg je op de voet, je weet wat er speelt en anticipeert op ontwikkelingen op het gebied van contractmanagement. De functie is het meest passend voor contractmanagers met ruime ervaring, die zich in deze rol binnen de gemeente Amsterdam verder willen ontwikkelen en de gemeente Amsterdam willen helpen om het contractmanagement verder te ontwikkelen binnen de organisatie.

Werkpakket Vernieuwingsopgave Kademuren

Je werkzaamheden bestaan onder meer uit:

 • Organiseren van de operationele taken in het contractmanagement en meenemen van projectteamleden in de uitvoering van deze taken.
 • Namens het IPM-team het aanspreekpunt zijn voor de betrokken ingenieursbureaus en/of aannemers.
 • Rapporteren aan de strategisch contractmanager en projectmanager vernieuwingsopgave kademuren.
 • Meenemen van directievoerders en toezichthouders in het organiseren van de controle op naleving van de contractvoorwaarden bij de uitvoering van (deel)opdrachten bij UAV-contracten, UAV-GC-contracten en/of bouwteamovereenkomsten.
 • Signaleren van risico’s, doen van voorstellen voor het beheersen daarvan en rapporteren aan de senior contractmanager en de projectmanager van het IPM-team op basis van deze signalen.
 • Onderhouden van contact met de centrale afdeling Inkoop & Advies, zorgen voor juiste naleving van het inkoopbeleid van het Ingenieursbureau als geheel.
 • In staat zijn om snel met nieuwe inzichten te komen en deze te delen binnen je team. Je ontwikkelt op basis van deze inzichten, samen met andere contractmanagers het vakgebied contractmanagement binnen het IPM team.

De Entree

Het project De Entree betreft een complexe binnenstedelijke opgave waarin de vernieuwing van de complete openbare ruimte (incl. traminfrastructuur) aan de zuidzijde van Amsterdam CS centraal staat. Het gaat om het technisch en procesmatig begeleiden, afstemmen en conditioneren van deelprojecten en toevoegingen
aan de scope, zoals de voorbereiding en realisatie van de nieuwe Fietsenstalling en de nieuwe kademuur Stationsplein West, alsmede de bruggen in project De Entree. Tegelijkertijd is het de bedoeling om het algemeen technisch management te versterken op de deelopgave fietsenstalling. Je komt te werken in een technisch team onder leiding van de technisch manager. Het technisch team bestaat uit diverse deelprojectleiders (o.a. traminfra, maaiveld, AO&I) en adviseurs (ruimtelijk ontwerper, constructeur, geo, safety).
Jouw werkzaamheden zijn onder meer:

 • Algemene ondersteunende taken technisch management o.a. opvolging van acties, voorbereiding voorstellen tot wijziging en V&V, projectbegeleiding, voorbereiding stuurgroep vanuit techniek;
 • Deelprojectleiding en projectbegeleiding o.a. Fietsenstalling, kade Stationsplein West en bruggen;
 • Verbinden en coördineren van verschillende partijen (ingenieursbureau, opdrachtnemer, stakeholders.

Oranje Loper – Bouwteam Bruggen & Straten

We werken sinds medio 2020 in Bouwteam toe naar de start van de realisatie in 2021. Hierbij werken we samen met aannemers en adviseurs in een gezamenlijk projectteam. Voor dit projectteam zoeken we een ervaren Technisch Manager. Je bereidt de start van de uitvoering voor en begeleidt deze. Hiervoor kan je aansluiten op hoe we werken en heb je de benodigde kennis en ervaring. Je gaat samenwerken in een bouwteam. Je hebt hiermee al ervaring en daarnaast ook met monumentale civieltechnische constructies, specifiek vaste bruggen en kademuren, in een binnenstedelijke context.

Werkpakket Veiligheidsconstructies bruggen en kademuren

Je werkzaamheden bestaan onder meer uit:

 • Organiseren van de operationele taken in het contractmanagement en meenemen van projectteamleden in de uitvoering van deze taken;
 • Namens het IPM-team het aanspreekpunt zijn voor de betrokken aannemers;
 • Rapporteren aan de overall projectmanager en het Contractmanagersteam van team Preventie & Interventie;
 • Meenemen van directievoerders en toezichthouders in het organiseren van de controle op naleving van de contractvoorwaarden bij de uitvoering van (deel)opdrachten bij UAV-contracten, al dan niet binnen een raamovereenkomst;
 • Signaleren van risico’s, doen van voorstellen voor het beheersen daarvan en deze bespreken met het IPM team op basis van deze signalen, i.s.m. de risicoadviseur van de gemeente;
 • Onderhouden van contact met het Marktstrategie team van het bruggen en kademurenprogramma alsook centrale afdelingen van het juridisch bureau en Inkoop & Advies en zorgen voor juiste naleving van het inkoopbeleid vanuit het bruggen- en kademurenprogramma, vanuit het Ingenieursbureau én vanuit de gemeente als geheel;

In staat zijn om snel met nieuwe inzichten te komen en deze te delen binnen je team en breder. Je ontwikkelt op basis van deze inzichten, samen met andere contractmanagers het vakgebied
contractmanagement binnen het IPM team.

Functie eisen

Je hebt

 • Minimaal aantoonbaar WO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald HBO diploma aangevuld met relevante cursussen;
 • Voor werkpakket Vernieuwingsopgave Kademuren en voor werkpakket Veiligheidsconstructies bruggen en kademuren in de afgelopen 5 jaar tenminste 2 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als contractmanager civieltechnische projecten en/of infrastructurele projecten in binnenstedelijke omgeving bij gemeenten met ≥ 100.000 inwoners.
  De kandidaat voor werkpakket De Entree of de Oranje Loper heeft ruime ervaring als projectleider techniek (>8jr) met technische en praktische uitvoeringservaring op grote
  binnenstedelijke infrastructuur (deel)projecten;
 • Ervaring met verschillende contractvormen waaronder dienstencontracten, raamovereenkomsten waarbij samenwerking centraal staat en UAV-GC. Voor het werkpakket Oranje Loper geldt de eis dat daarnaast de kandidaat ervaring moet hebben in het werken in een bouwteam;
 • Ervaring met de uitvoeringfase van dienstencontracten en RAW-UAV-GC contracten. Voor het werkpakket Veiligheidconstructies is kennis van RAW op basis van UAV vereist. Kennis van de UAV-GC en DNR daar bovenop is een pré;
 • Ervaring met het werken aan complexe multidisciplinaire projecten bij voorkeur voor de gemeente Amsterdam. Voor het programma Kademuren en bruggen is ervaring in dergelijke projecten in de voorbereiding en uitvoeringsfase een pré;
 • Ervaring met de uitvoering van contracten gericht op assetmanagement en geïntegreerde contracten gericht op civiele constructies of infrastructuur;
 • Met name ervaring met het beheersen van UAV-GC contracten in de uitvoeringsfase middels systeemgerichte contractbeheersing. Voor het werkpakket Kademuren en bruggen is daarnaast ervaring gewenst in toetscoördinatie bij UAV-GC contracten, waarbij systeemgerichte contractbeheersing wordt toegepast. Voor het werkpakket Veiligheidsconstructies is ervaring gewenst met het beheersen van raamovereenkomsten met RAW deelopdrachten o.b.v. de UAV.
 • Affiniteit met projectmanagement en ervaring met het werken met het IPM model;
 • Ervaring met de werkzaamheden zoals benoemd bij het werkpakket van het project waarop je reageert.

Organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.