Contractmanager Baggeren Oostelijke Vechtplassen

 Haarlem

 12 u p/w

 Provincie Noord-Holland

 05-10-2022

Interesse?

Hebben we jouw aandacht getrokken met deze mooie functie? Solliciteer dan direct. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met jou op.

Reageren op deze interim opdracht

Waar ga je werken?

Het project baggeren Oostelijke Vechtplassen, fase 1, is onderdeel van een breed programma met maatregelen om de watersport en ecologie te verbeteren. In fase 1 worden vooral de westzijde en noordzijde van de 5 Loosdrechtse Plassen  aangepakt. Eind oktober 2022 start de bouw van een tijdelijk weiland depot van enkele hectaren en de aanleg van de overslaglocatie (met kleiner depot) en pompleidingen (ca 1.700m) van en naar het weilanddepot. De baggerwerkzaamheden zijn zeer gedetailleerd in onderwatervakken vastgelegd. De scope definiëring, vergunningen en processen zijn via een bouwteam met de aannemer uitgewerkt. De definitieve realisatieopdracht is onder UAV-gc verstrekt. Het project kent een tweetal periodes waarbinnen vanwege het recreatieseizoen of flora- en faunaregels niet gebaggerd kan worden. Het baggerwerk wordt naar verwachting eind 2023 afgerond, waarna de aannemer de depots nog twee jaar moet onderhouden en tenslotte ter plaatse in overleg met de verhuurders van het land moet egaliseren en inzaaien.

Wat ga je doen?

De Contractmanager (CM) is verantwoordelijk voor de contractbeheersing (contractbewaking) binnen de randvoorwaarden van tijd, geld en kwaliteit.
De uitvoeringsfase van het project start in het vierde kwartaal van 2022. De CM voert de voortgangsoverleggen met de opdrachtnemer samen met andere leden van het IPM-team. Het project is in een bouwteam voorbereid. De opgave voor de CM is om de samenwerkingsrelatie die is opgebouwd tijdens de bouwteamfase in stand te houden en tegelijkertijd vanuit de nieuwe contractuele setting (UAV-gc) het zakelijke contract te beheersen.

De CM is ervoor verantwoordelijk dat vanuit de beheersing van het contract en de risico’s en vanuit de rechtmatigheid van betaling, een passende toetsmix wordt uitgevoerd. De CM stemt de toetsstrategie af met het IPM-team. De CM is verantwoordelijk voor het aansturen van de toetscoördinator en contractadviseur. De CM is degene die de dagelijkse contacten onderhoudt met de opdrachtnemer en zo nodig onderhandelingen uitvoert.
Daarbij zorgt de CM tevens voor de juiste informatiestromen tussen de provincie en de aannemer en het door de aannemer laten leveren van de data en documenten die passen bij de informatiebehoefte van de beheerorganisatie. Afhankelijk van de taken die de CM en andere IPM leden voor PNH uitvoeren naast die project, wordt zomer 2023 besloten welke IPM leden het project blijven trekken na ontmantelen van de overslaglocatie en leidingen richting het weilanddepot. Die nazorgperiode bevat het bewaken van de stabiliteit en voortgang van het ontwateren van de gestorte bagger en het uiteindelijk egaliseren en het herstel van de originele watergangen die door het depot gedempt zijn geweest.

De op te leveren resultaten zijn als volgt:

  • Verslag PSU-ON-OG
  • Verificatie ON duurzaamheidseisen
  • Actueel en vastgesteld toetsplan
  • Toetsverslag
  • Formulier D
  • VTW OG & ON
  • Directie, toezicht en contractoverlegverslag
  • Prestatieverklaring
  • Schouwrapport & Opleverdossier
  • Evaluatie ON

Wat vragen wij van jou?

Startdatum 15-11-2022 (2x een jaar)
Inzet: 12 uur per week
Deze uitvraag is geschikt voor een ZZP'er, maar je laten verlonen is ook mogelijk
Uurtarief in overleg

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.