Senior Adviseur Technische Automatisering (TA)

 Den Haag en Gouda

 Provincie Zuid Holland

 36 u p/w

 Provincie Zuid Holland

Dienst Beheer Infrastructuur (DBI). DBI is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de provinciale wegen, vaarwegen, oevers en kunstwerken (bruggen, sluizen en viaducten). Het belangrijkste daarbij is dat het infrastructurele netwerk betrouwbaar blijft en optimaal beschikbaar is. De rol van DBI verschuift tegenwoordig steeds meer van puur technisch beheerder naar 'publieksgerichte netwerkmanager'. Daarom doet DBI niet meer alles zelf en werkt ze samen met andere beheerders.

Interesse?

Stuur dan hier een sollicatie met jouw CV en motivatie. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Reageren op deze interim opdracht

Wat bieden wij jou?

Vanuit de eenheid Advies Gebruik Assets wordt momenteel gewerkt aan het samenstellen van een team TA (Technische automatisering). Dit team krijgt de primaire verantwoordelijkheid voor het strategische en tactische beheer en de ontwikkeling van de afstandsbediening van bruggen, de bediencentrales, de ic-desk en het OTO (opleidings-, test- en ontwikkelcentrum). Het team gaat het beheer en onderhoud en de ontwikkeling van deze ict-gerelateerde assets prioriteren en programmeren. Daarnaast gaat het team adviescapaciteit bieden in projecten waarin deze assets een rol spelen en adviezen over deze assets geven. De opbouw van het team vloeit voort uit en wordt beschreven in een binnenkort te verschijnen adviesrapport. 

Binnen het project De Slimme Centrale is dringend behoefte aan een adviseur TA. Het is de taak van het nog op te bouwen team TA om te voorzien in de inzet van een dergelijk adviseur. Daarom wordt, vooruitlopend op de opbouw van het team TA, een dergelijk adviseur tijdelijk ingehuurd. Deze adviseur heeft primair de taak om het raakvlak van technische automatisering met het realiseren van de bediencentrale in Delft te organiseren en inhoudelijk vorm en inhoud te geven. Gelijktijdig met het uitvoeren van deze taak, wordt van de in te huren adviseur verwacht dat hij een waardevolle bijdrage levert aan de opbouw en inrichting van het team TA.

Wat vragen wij van jou?

Je hebt:

  • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
  • Minimaal 5 jaar ervaring op gebied van technische automatisering;
  • Minimaal 3 jaar ervaring in het bijdragen aan organisatieverandering, teamopbouw of vergelijkbare trajecten;
  • Minimaal 2 jaar ervaring met het functioneren van openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen.

Aanbod

  • 1 september 2021 tot 1 september 2022
  • 36 uur per week gemiddeld

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.