Contractadviseur team Waterveiligheid

Deze vacature is vervuld.

Startdatum:
01 januari 2024
Einddatum:
31 december 2024
Dienstverband:
Tijdelijk
Locatie:
Delft
Aantal uur:
36 uur per week
Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap van Delfland
Tarief:
€85 - €100 per uur
 • Werken aan waterveiligheidsprojecten
 • Projecten in diverse fases
 • Werken middels het IPM model
 • Vertalen samenwerking met projectteam

Hoogheemraadschap van Delfland heeft ruimte voor een Contactadviseur die ingezet wordt op diverse projecten in zowel de planvorming, aanbesteding en uitvoeringsfase. Wat voor jou? Lees dan verder!

Wat ga je doen?

Als Contractadviseur werk je aan waterveiligheidsprojecten zoals het grootschalig vervangen van beschoeiingen en buitengewoon groot onderhoud waterkeringen. De projecten behelzen werkzaamheden in de planvorming, aanbesteding en uitvoeringsfase. In deze fases zorg je in samenwerking met overige leden van het Integraal Projectmanagement Team (IPM)-team voor een adequate planvorming, contractvorming, aanbesteding, en contractbeheersing van de verschillende projecten.

Voor de planvorming staan de aansturing en contracteren van onderzoek -en ontwerpdiensten centraal, die vervolgens de basis vormen voor het uitvoeringscontract. Vervolgens wordt het uitvoeringscontract met ondersteuning van de inkoopadviseur aanbesteed. In de realisatie- en nazorgfase dienen de werkzaamheden beheerst te worden door het bewaken van contractafspraken, procesvoortgang en beheren van de contractadministratie.
Als Contractadviseur vertaal je dus in samenwerking met het projectteam in kwestie, o.a. de Technisch en Omgevingsadviseur, de eisen en wensen naar eenduidige contractvoorwaarden en -specificaties in de vorm van aanbestedings- en contractdocumenten voor de voorbereidings- en realisatiefase. 

In de dagelijkse praktijk ben je betrokken bij het contractmanagement van meerdere projecten tegelijkertijd, zowel met aannemers als met advies- of ingenieursbureaus. Je beheert de raamcontracten met aannemers en ingenieursbureaus en de contractbeheersing via een elektronisch platform. Je bent zorgvuldig, samenwerkingsgericht met oog voor raakvlakken met de overige disciplines in het IPM-team.

Verder draag je op verzoek bij aan de Vakgroep Contractmanagement. Vanuit je werkervaring in de projecten lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het contractmanagement binnen Delfland. Met elkaar werkt de vakgroep aan continue verbetering en uniformering zodat we een steeds professioneler opdrachtgeverschap kunnen vertonen naar de markt. 

Je communiceert ideeën duidelijk en stellig. Je beschikt over overtuigingskracht (oefent invloed uit op anderen en wordt als autoriteit geaccepteerd) en het vermogen mensen mee te nemen in jouw gedachtegang. Je bent in staat invloed uit te oefenen op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Als het nodig is steek je zelf de handen uit de mouwen bij het (helpen) opstellen van (contract)documenten van andere disciplines.

Je legt verbindingen, zowel in je projectteam en in de vakgroep, als met de andere afdelingen binnen en buiten Delfland. Je bent deskundig en zorgvuldig, geeft gevraagd en ongevraagd advies over de voortgang van projecten, voorgenomen aanbestedingen en werkwijzen. Je gaat op een effectieve manier met conflicten om en handelt, in het geval er sprake is van een meningsverschil, met het oogmerk het conflict op te lossen. Daarnaast ben je in staat om complexe problemen op te lossen.

Waar ga je werken?

In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Er wordt samen met inwoners en bedrijven gewerkt aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Delfland benut deze historische kracht optimaal bij het uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daartoe staat het waterschap midden in de maatschappij en blijft het zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect.

Wat breng je mee?

 • Je bent in het bezit van een afgeronde hbo opleiding;
 • Je hebt minimaal 7 jaar werkervaring in het domein van waterveiligheid(waterkeringen);
 • Je hebt aantoonbare werkervaring binnen het beheersgebied van Delfland;
 • Je hebt werkervaring met minimaal RAW/UAV;
 • Je hebt werkervaring met het werken volgens het Integraal Projectmanagement Model.

Wat bieden wij jou?

 • Een opdracht van 12 maanden;
 • Een uurtarief van maximaal €100,- voor jou;
 • Een opdracht van gemiddeld 36 uur per week;
 • Een modelovereenkomst van de Bovib.

Direct solliciteren

Solliciteren met CV Solliciteren zonder CV

Voeg jouw CV toe

Selecteer jouw CV

Jouw gegevens

Jouw gegevens

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dennis. Hij helpt je graag verder.