Senior Kostendeskundige Grote Projecten Vacature vervallen

 Houten

 24 uur

Bekwaam is, als onderdeel van de combinatie Waterbond, op zoek naar een Senior Kostendeskundige voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Heb jij Je hebt ervaring met het bedenken en vastleggen van de uitgangspunten voor SSK-ramingen, LCC-berekeningen en kostennota’s voor verschillende fases, zowel op projectoverstijgend niveau als op deelprojectniveau? Lees dan snel verder en reageer!

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Contractmanager Maastunnel

 Rotterdam

 20-24 u p/w

Lees verder

Senior Adviseur Contracten

 Roermond & Tilburg

 36 u p/w

Lees verder

Wat bieden wij jou?

Jij wordt als (Sr.) kostendeskundige ingezet voor verschillende grote projecten binnen HDSR, zoals:

 • Twee belangrijke projecten die erop gericht zijn het gebied, Centraal Holland, beter te beschermen tegen een overstroming. De veiligheid wordt verbeterd door het versterken van de dijken in verschillende deelprojecten. Projecten:
  - het gehele project Sterke Lekdijk Zie voor meer informatie: http://www.stichtserijnlanden.nl/sterkelekdijk
  - het Groot Onderhoudsprogramma (GOP) regionale keringen.
 • Projecten die zich richten op het verbeteren van het watersysteem in het noordwesten van het beheergebied van de Stichtse Rijnlanden. Met als concrete doelen de realisatie van voorzieningen voor adequaat peilbeheer, afvoer van overtollig water, aanvoer bij watertekort, oeverbescherming, goede waterkwaliteit en natuurvriendelijke inrichting van watergangen. Projecten:
  - KWA+, zie voor meer informatie https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/kleinschalige-(kwa)/ https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/watergebiedsplannen/kamerik-en-kockengen/
  - GHIJ, zie voor informatie https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/ghij/
 • Verbeterprojecten van enkele grote rioolwaterzuiveringsinstallaties:
  - rioolwaterzuivering (RWZI) Utrecht
  - RWZI Leidsche Rijn

De kostendeskundige is het eerste aanspreekpunt voor het opstellen en toetsen van SSK-ramingen en is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de ramingen.

Conctreet zijn je werkzaamheden;

 • De uitgangspunten voor SSK-ramingen, LCC-berekeningen en kostennota’s voor de verschillende fases, zowel op projectoverstijgend niveau als op deelprojectniveau bedenkt en vastlegt. Dit gebeurt in nauw overleg met de technisch managers van de deelprojecten, de beheerafdeling van HDSR en de kostendeskundigen van de ingenieursbureaus en overige teamleden;
 • SSK-ramingen, LCC-berekeningen en kostennota’s toetst van de verschillende deelprojecten, die worden opgesteld door de geselecteerde ingenieursbureau’s;
 • SSK-ramingen opstelt, deze probabilistisch doorrekent en kostennota’s opstelt van de verschillende deelprojecten en fases ten behoeve van de subsidie-aanvragen richting het HWBP;
 • Met de risico-adviseur afstemt over het opnemen van risico’s in de ramingen van de deelprojecten;
 • Ramingssessies organiseert en faciliteert, indien nodig (bijvoorbeeld voor het probabilistisch doorrekenen van ramingen) en challengegesprekken voert met teamleden;
 • Adviseert over prognoses en prognoses opstelt ten behoeve van de voortgangsrapportages van de verschillende deelprojecten in overleg met de financieel adviseur(s), de managers projectbeheersing en overige teamleden;
 • Verschillenanalyses opstelt voor voortgangsrapportages (indien nodig);
  contractramingen van ON’s toetst in de verschillende fases van de deelprojecten;
 • In overleg met de projectteams vtw’s en meerwerken van ON’s toetst.

Wat verwachten wij van jou?

Je hebt een klantvriendelijke houding en je bent in staat professioneel te adviseren naar in- en externe klanten. Kenmerkend voor jou zijn je resultaatgerichtheid, betrouwbaarheid en overtuigingskracht. Je werkt graag in een team en toont initiatief.

 • Minimaal HBO- werk en denk-niveau;
 • Kennis van SSK en ben je bekend met het CROW-SSK-format;
 • Kennis van dijkverbeteringsprojecten en de realisatie hiervan;
 • Eventueel ervaring met of kennis van realisatiewerkzaamheden bij een aannemer;
 • Bekend met de RISMAN-systematiek en opnemen van risico’s in ramingen;
 • Kennis van het bewaken van kostenontwikkelingen van projecten;
 • Eventueel ervaring met werken in een IPM-team en/of in een complexe projectorganisatie;
 • Tenminste 5 à 10 jaar ervaring met genoemde uit te voeren werkzaamheden.

Tot slot ben jij analytisch, accuraat en integer en sta je stevig in je schoenen.

Organisatie

De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bestaat uit een algemeen bestuur, een college van dijkgraaf en hoogheemraden en circa 500 medewerkers. HDSR is gestart met het inrichten en uitvoeren van grote IPM-gestuurde projecten bij het waterschap.

Aanbod

 • Opdracht voor 2 jaar.
 • Mogelijkheid tot 3 maal een verlenging van 1 jaar.
 • Het gaat hierbij om de inzet van een senior voor 24 uur per week.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.