Risicomanager N35 Nijverdal – Wierden Vacature vervallen

 Zwolle

 -

Bekwaam zoekt een Interim Risicomanager voor het Rijkswaterstaat in Zwolle. In deze rol draag je bij aan de doelstellingen van het risicomanagement: grip houden op het project, het beheersen van de projectopdracht, risicogestuurde contractbeheersing en risicogestuurde interne kwaliteitsborging. Heb je een toegesneden HBO-opleiding en heb je affiniteit met infrastructurele werken? Lees dan hier verder!

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Servicecoördinator / Werkvoorbereider

 Regio Limburg

 -

Lees verder

Technisch Manager N243

 Haarlem

 24 u p/w (later 12 u p/w)

Lees verder

Wat bieden wij jou?

Als Adviseur Risicomanagement / Risicomanager ben je verantwoordelijk voor het leveren van de producten in het risicomanagementproces van het project N35 Nijverdal – Wierden. Binnen het team van projectbeheersers onderneem je zelfstandig en op eigen initiatief, in afstemming met het team, de nodige acties om de volgende producten te kunnen leveren:

 • een nieuw in te richten risicodossier
 • een actueel risicodossier
 • een risicosessie en rapportage hiervan
 • risicomanagement rapportages ten behoeve export;
 • diverse producten ten behoeve van interne toetsmomenten.

Om deze producten conform de gestelde kwaliteit te leveren, verwachten we dat je:

 • zelfstandig informatie verzameld van IPM-teamleden en collega projectbeheersers;
 • risicosessies organiseert;
 • de raakvlakken afstemt met de Financieel Adviseur en Planner om de koppeling te maken met de producten in deze disciplines;
 • je producten voor opleveren laat valideren door collega projectbeheersers;
 • samen met de andere projectbeheersers input levert om een dashboard op te leveren met integrale stuur- en verantwoordingsinformatie over het project N35 Nijverdal-Wierden.
 • IPM-rolhouders informeert en rapporteert in afstemming met de Projectcoordinator en/of Manager Projectbeheersing.

Wat verwachten wij van jou?

 • minimaal HBO-opleiding;
 • ervaring met integraal risicomanagement en werkwijze RWS m.b.t. projectmanagement is een pré;
 • kennis van en ervaring met RISMAN methodiek, Riskscope en SCB (systeemgerichte contractbeheersing)
 • ervaring met (de RWS) methoden voor de borging van kwaliteit van producten en processen in werkpakketten;

Competenties

 • anticiperende instelling;
 • pro-actief;
 • overtuigingskracht;
 • plannen en organiseren;
 • motiveren;
 • samenwerken;
 • analytisch vermogen;
 • communicatief.

Organisatie

De provinciale ambitie ten aanzien van de N35 is beschreven in de Marsroute N35 en geeft de visie van de regio over de totale N35 weer. Het Rijk ziet de aanpak van de N35 als een kralenketting. De minister kan zich vinden in volgorde waarin de problemen ‘per tracédeel ’zich kunnen gaan aandienen. Zoals in de Mobiliteitsaanpak voor 2028 is aangegeven heeft I&M een ambitie om stapsgewijs per kraal de tracés te bezien.
Voor het traject Nijverdal-Wierden is de planuitwerking samen met de voorbereiding realisatie gestart. Het traject loopt van km 34,8 in Nijverdal waar het aansluit op het Combiplan Nijverdal tot km 42,6 in Wierden waar het aansluit op de bestaande A35 bij de aansluiting Wierden. Voor een deel overlapt het projectgebied het projectgebied van het Combiplan oostelijk van de tunnel (km 34,8-37,6). Er zit een overlap in beide projecten om een goede aansluiting tussen beide projecten te kunnen realiseren.
Naast de Noordelijke voorkeursvariant zal ook de aanleg van het Ecoduct Notterveld (MJPO) meegenomen worden in de planuitwerking en de realisatie hiervan. Tevens zal de nog aanwezige sanering (MJPG) meegenomen worden en daar waar nodig zullen maatregelen getroffen worden.
Het voorkeursalternatief gaat door een waterwingebied. De provincie Overijssel trekt en voert alle werkzaamheden uit om dit deel van het waterwingebied te compenseren/verplaatsen. Tevens willen de beide gemeenten een fietssnelweg aanleggen (F35), welke parallel aan het tracé loopt en deels voorzien is op het
straks “oude” N35 tracé. Al deze werkzaamheden vallen buiten de scope van het project.
Wel is er afgesproken dat het Rijk gedurende de planstudie afstemming zoekt tussen het ontwerp van het voorkeurstracé N35 met het vastgestelde voorkeurstracé van de F35. De financiële consequenties van de inpassing van de F35 in het ontwerp van het voorkeurstracé van de N35 worden nader bepaald, waarna nader overleg tussen Partijen zal plaatsvinden over de verrekening daarvan.

Aanbod
De gevraagde producten dienen geleverd te worden in de periode van 1 december 2016 tot 1 december 2018.

 • een combinatie van uitdagende projecten en inhoudelijke ontwikkeling;
 • een Bekwaam netwerk en een team met specialisten waarbinnen je de producten kunt realiseren;
 • een werksfeer met een goede balans tussen eigen verantwoordelijkheid, samenwerking en kennisdelen;
 • up-to-date contracten die compliant zijn met de nieuwe wet DBA.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.