Projectondersteuner N35 Nijverdal – Wierden Vacature vervallen

 Zwolle

 -

Bekwaam zoekt voor Rijkswaterstaat een Projectondersteuner. Als onderdeel van het projectteam verwachten we dat de Projectondersteuner een bijdrage levert aan de organisatie, communicatie en coördinatie in het project N35 Nijverdal – Wierden. De deskundigheid moet vooral zitten in het goed kunnen samenvatten van vergaderingen, het goed kunnen omgaan met mensen en een brede, niet specialistische kijk op het project. Herken jij jezelf hierin? Reageer dan!

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Teamleider Onderhoud

 Zeeland

 36 uur

Lees verder

Contractmanager PGO Trambedrijf

 Utrecht

 40 u p/w

Lees verder

Wat bieden wij jou?

Als Projectondersteuner ben je een spil binnen het project en je levert een wezenlijke bijdrage aan de ondersteuning van het projectteam. Je bent de centrale spin in het web en moet daarom met alle intern betrokkenen binnen een project goed te kunnen samenwerken.
 
Doelstelling:
Het doel van projectondersteuning is het bijdragen aan de interne communicatie, coördinatie en het beheer van informatie ter ondersteuning van het projectteam. Naast reguliere secretariële taken kunnen specifieke taken aan de orde komen.
 
De gevraagde diensten en producten zijn:

 • agendabeheer
 • vergaderingen/evenementen (bij 3 of meer personen)
 • (digitale) postverwerking
 • bezoekersregistratie
 • voorraadbeheer kantoorartikelen
 • accountbeheer medewerkers
 • opstellen van diverse projectoverzichten
 • documentmanagementsysteem
 • financieel administratieve werkzaamheden (SAP)

Wat verwachten wij van jou?

 • MBO+/ HBO werk- en denkniveau;
 • relevante werkervaring als projectondersteuner;
 • ervaring met Windows, Outlook, Excel, Powerpoint, E-docs (Hummingbird), Adobe en SAP
 • werkervaring in infrastructuurprojecten is een pré.

Competenties

 • klant- en servicegericht;
 • goede mondelinge en schriftelijke communicatie;
 • digivaardig;
 • leergierig;
 • flexibel;
 • gericht op samenwerken;
 • proactief;
 • accuraat;
 • zelfstandig;
 • hands-on mentaliteit.

Organisatie

De provinciale ambitie ten aanzien van de N35 is beschreven in de Marsroute N35 en geeft de visie van de regio over de totale N35 weer. Het Rijk ziet de aanpak van de N35 als een kralenketting. De minister kan zich vinden in volgorde waarin de problemen ‘per tracédeel ’zich kunnen gaan aandienen. Zoals in de Mobiliteitsaanpak voor 2028 is aangegeven heeft I&M een ambitie om stapsgewijs per kraal de tracés te bezien.
Voor het traject Nijverdal-Wierden is de planuitwerking samen met de voorbereiding realisatie gestart. Het traject loopt van km 34,8 in Nijverdal waar het aansluit op het Combiplan Nijverdal tot km 42,6 in Wierden waar het aansluit op de bestaande A35 bij de aansluiting Wierden. Voor een deel overlapt het projectgebied het projectgebied van het Combiplan oostelijk van de tunnel (km 34,8-37,6). Er zit een overlap in beide projecten om een goede aansluiting tussen beide projecten te kunnen realiseren.
Naast de Noordelijke voorkeursvariant zal ook de aanleg van het Ecoduct Notterveld (MJPO) meegenomen worden in de planuitwerking en de realisatie hiervan. Tevens zal de nog aanwezige sanering (MJPG) meegenomen worden en daar waar nodig zullen maatregelen getroffen worden.
Het voorkeursalternatief gaat door een waterwingebied. De provincie Overijssel trekt en voert alle werkzaamheden uit om dit deel van het waterwingebied te compenseren/verplaatsen. Tevens willen de beide gemeenten een fietssnelweg aanleggen (F35), welke parallel aan het tracé loopt en deels voorzien is op het
straks “oude” N35 tracé. Al deze werkzaamheden vallen buiten de scope van het project.
Wel is er afgesproken dat het Rijk gedurende de planstudie afstemming zoekt tussen het ontwerp van het voorkeurstracé N35 met het vastgestelde voorkeurstracé van de F35. De financiële consequenties van de inpassing van de F35 in het ontwerp van het voorkeurstracé van de N35 worden nader bepaald, waarna nader overleg tussen Partijen zal plaatsvinden over de verrekening daarvan.

Aanbod
De gevraagde producten dienen geleverd te worden in de periode van 1 december 2016 tot 1 december 2018.

 • een Bekwaam netwerk en team met specialisten waarbinnen je de producten kunt realiseren;
 • een werksfeer met een goede balans tussen eigen verantwoordelijkheid, samenwerking en kennisdelen;
 • up-to-date contracten die compliant zijn met de nieuwe wet DBA.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.