Omgevingsmanager IJsseldeltaprogramma/N307 Roggebot-Kampen Vacature vervallen

 Provincie Flevoland

 32-36 uur

Bekwaam is op zoek naar een Omgevingsmanager voor het IJsseldeltaprogramma/N307 Roggebot-Kampen. Ben jij de Omgevingsmanager met een specialisatie op het gebied van communicatie die wij zoeken voor dit project? Neem dan vandaag nog contact met ons op!

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Systems Engineer

 Houten

 16 - 24 uur

 max. €110,- p/u (incl. marge Bekwaam)

Lees verder

Adviseur Projectbeheersing Kwaliteit Lelystad

 Lelystad

 -

Lees verder

Wat bieden wij jou?

De Omgevingsmanager is de spil tussen het project en de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving van het project. Hij/zij is de moderator van alle belangen die van invloed zijn op het project. Vanuit die invalshoek adviseert hij/zij in het IPM team over de wijze waarop met de belangen van interne en externe belanghebbenden dient om te worden gegaan. Afstemming op ambtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk niveau is de kerntaak van de omgevingsmanager.

Specifiek voor het (deel)project N307 Roggebot-Kampen zal de omgevingsmanager worden ingezet om het zittende communicatieteam aan te sturen en te versterken. De Omgevingsmanager moet op alle denkbare niveaus, te weten politiek, bestuurlijk en ambtelijk kunnen samenwerken; binnen de organisatie van opdrachtgever, met anderen bij het programme en project betrokken overheden en stakeholders, en natuurlijk binnen de projectorganisatie. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is daarmee een cruciale competentie van de Omgevingsmanager. Daarnaast is perswoordvoering een belangrijk onderdeel van het takenpakket.

De taken:

 • Initieert en bewaakt de strategische lijn van programma en project richting de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke omgeving;
 • Verzamelt en beheert de voor het project noodzakelijke inbreng vanuit de omgeving;
 • Verzorgt de contacten met alle belanghebbenden en belangengroepen;
 • Initieert en participeert in overleggen op ambtelijk en bestuurlijk niveau;
 • Realiseert de communicatiestrategie van het Programma IJsseldelta Fase 2 en het strategisch communicatieplan van het project N307 Roggebot-Kampen;
 • Evalueert en toetst of producten voldoen aan de omgevingseisen en afspraken;
 • Levert een actieve bijdrage aan de bestuurlijke voortgangsrapportages aan Provinciale Staten;
 • Draagt bij aan kwaliteitsborging binnen het werkveld en neemt daartoe deel aan het kwaliteitsoverleg omgevingsmanagement.

Wat verwachten wij van jou?

 • Een afgeronde opleiding HBO/WO; bestuurskunde, communicatiewetenschappen;
 • Minimaal 5 jaar ervaring als omgevingsmanager van een infrastructureel project ter waarde van minimum 75 miljoen euro;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met minimaal 5 publieke stakeholders binnen één project;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 10 jaar bij een lagere overheid, te weten: een provincie, een gemeente of een waterschap;
 • Ervaring met perswoordvoering/voorlichting;
 • Aantoonbare managementervaring.
 • Communicatief vaardig
 • Politiek-bestuurlijk sensitief
 • Een echte teamspeler
 • Organisatiesensitief
 • Proactief
 • Klantgericht
 • Omgevingsbewust
 • Netwerkvaardig
 • Besluitvaardig

Organisatie

Onderdeel van het IJsseldeltaprogramma is het project N307 Roggebot-Kampen. De N307 is de belangrijkste wegverbinding tussen Lelystad en de provincie Flevoland en Kampen in de provincie Overijssel. Dagelijks is dit een veelgebruikte route voor zowel automobilisten als landbouwverkeer. Door de verkeersintensiteit zijn er regelmatig files, dit wordt nog eens versterkt op de momenten dat de brug over de Roggebotsluis open staat. Ook de aanwezigheid van langzaam verkeer op de N307 levert vertraging op en de rotonde bij de Roggebotsluis beperkt  de doorstroming.

Het inhalen van langzaam verkeer en het moeten oversteken van de N307 door fietsers zorgt regelmatig voor onveilige verkeerssituaties en ongevallen. De cijfers laten zien dat in de toekomst meer verkeer over de N307 rijdt. Alleen als de knelpunten worden opgelost, zal het ongemak door files en de kans op ongelukken afnemen.

Het doel van de realisatie van het project N307 Roggebout-Kampen is de verbetering van de doorstroming van de N307 vanaf Dronten richten Kampen en vice versa. Een betere verbinding tussen Alkmaar en Kampen/Zwolle wordt gezien als een manier om bij te dragen aan versterking van de economie in de wijde regio. Daarnaast draagt het project, via de sloop van de bestaande brug en sluit, bij aan de doelstellingen van het Rijksprogramma IJsseldelta. Dit programma is met name gericht op een betere bescherming van de regio Kampen tegen hoog water.

Aanbod

 • De opdracht omvat de inzet van een Omgevingsmanager gespecialiseerd op het gebied van communicatie.
 • Het betreft een functie voor 32-36 uur per week, voor de duur van het project (tweede helft 2023). Startdatum 11 mei 2020.
 • 3 dagen per week werkzaam voor het project N307 Roggebout-Kampen
 • 1 dag in de week werkzaam voor het programma IJsseldelta.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.