Interim Senior Adviseur Omgevingsmanagement Vacature vervallen

 Rotterdam

 36 uur

Bekwaam zoekt een Interim Senior Adviseur Omgevingsmanagement die een belangrijke rol gaat spelen voor het project WNZ-B-Wegen voor RWS in de regio West-Nederland Zuid. We zoeken een professional die binnen het domein omgevingsmanagement kan adviseren en uitvoeren. Benieuwd? Lees dan snel verder!

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Technisch Manager Herinrichting A.C. de Graafweg

 Haarlem

 24 u p/w

Lees verder

Senior Projectcoördinator

 Heienoord

 40 uur

Lees verder

Wat bieden wij jou?

Het project WNZ-B-Wegen is verantwoordelijk voor het groot variabel onderhoud aan de rijkswegen en kunstwerken binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat, Regio West-Nederland Zuid. Het gaat hierbij onder andere om onderhoud aan het asfalt, geleiderail en voegovergangen. Het is enerzijds een project waarin contracten een eindig karakter hebben en anderzijds is het een programma, door het jaarlijks verkrijgen van nieuwe opdrachten. Het projectteam is hierdoor gelijktijdig bezig met zowel de voorbereiding van nieuwe contracten als met de contractbeheersing van reeds op de markt gebrachte contracten.

In de rol van (senior) adviseur omgevingsmanagement werk je nauw samen met de Omgevingsmanager van het projectteam en draag je onder andere zorg voor:

 • Het uitvoeren en actueel houden van de stakeholderanalyse
 • Het opstellen van de klanteisspecificatie voor de nieuwe contracten
 • Het afstemmen van de benodigde (weekend)afsluitingen en verkeersmaatregelen met zowel de interne RWS-organisatie (onder andere IPM-team, district, andere projectteams) als met externe belanghebbenden (onder andere provincies, gemeenten, hulpdiensten)
 • Het aansturen van de gecontracteerde aannemer(s) op het gebied van verkeersmanagement en bouwcommunicatie
 • Het aansturen van het gecontracteerde communicatiebureau op het gebied van en het publiekscommunicatie
 • Het inzetten van flankerende maatregelen (onder andere incidentmanagement en mobiliteitsmanagement).

Naast deze operationele taken adviseer je de omgevingsmanager en het IPM-team op tactisch-strategisch niveau over de kansen en risico’s ten aanzien van de doelen en resultaten van het project. Je signaleert tijdig organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke knelpunten en formuleert op basis van inhoudelijke analyses passende beheersmaatregelen en oplossingsrichtingen.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met:
  - het toepassen van omgevingsmanagement bij (weg)infrastructuurprojecten (planfase en/of realisatie en/of beheer en onderhoud).
  - het inventariseren en afwegen van wensen en eisen van interne en externe stakeholders.
  - het overleggen en samenwerken met andere overheden, hulpdiensten en belangengroeperingen.
  - projectmatig werken.
  - werken binnen multidisciplinaire teams.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met werken bij of voor Rijkswaterstaat.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het vertalen van technische projectinformatie naar begrijpelijke taal voor omgevingspartijen.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met organiseren en begeleiden van (verkeerskundige) workshops met markt- en omgevingspartijen.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het te woord staan van de pers.
 • Je hebt ervaring met het aansturen van marktpartijen.
 • Je hebt algemene kennis van SE en concrete ervaring met het opstellen van een klanteisspecificatie.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met snel schakelen tussen werkzaamheden, zonder het overkoepelende beeld uit het oog te verliezen (helicopterview).
 • Je hebt aantoonbare ervaring om vanuit je vakgebied risico’s en beheersmaatregelen te dragen voor alle fases waarin het project zich bevindt (voorbereiding contract en uitvoer contract).

Competenties

 • Je bent RADIO-V: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend;
 • Klantgerichtheid;
 • Analyseren;
 • Samenwerken;
 • Plannen en organiseren;
 • Stressbestendigheid;
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Organisatie

Rijkswaterstaat, West-Nederland Zuid

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

West-Nederland Zuid

Bij West-Nederland Zuid (WNZ) zetten wij ons iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in onze regio. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en rivieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten, 3 stormvloedkeringen en vele andere netwerkaspecten.

Het gebied waarin wij werkzaam zijn, is dichtbevolkt met intensief gebruikte, complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. We pakken knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan. Zo hebben we de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelen we in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseren we de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20.

Ook staat ons gebied onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Onze activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in onze dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van onze waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Ook nemen we, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn.

De zorg voor onze veiligheid op weg en water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn onze vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op.

Aanbod

 • Een uitdagende interim job voor 36 uur per week tot 31-12.2018
 • Mogelijkheid tot verlenging met 6 x 1 jaar tot en met 31-12-2024

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.