Interim Financieel Adviseur Projectbeheersing Vacature vervallen

 Leeuwarden

 -

Bekwaam zoekt samen met Partners in Projectbeheersing een Interim Financieel Adviseur Projectbeheersing. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de inrichting van een ordentelijk financieel beheer van de projecten binnen de Clusters MN A Vaarwegen, Cluster MN B Wegen, Stormvloedkering Ramspol en Eerste fase Marker Wadden. Ben jij resultaatgedreven, ondernemend en verbindend en kun je goed plannen? Meer weten? Lees dan snel verder!

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Senior Opdrachtgevende Assetmanager

 Amsterdam

 36

Lees verder

Technisch Manager N243

 Haarlem

 24 u p/w (later 12 u p/w)

Lees verder

Wat bieden wij jou?

De adviseur is verantwoordelijk voor de inrichting van een ordentelijk financieel (baseline)beheer van het project en draagt zorg voor tijdige en betrouwbare financiële voortgangsinformatie (maandelijks en de T-rapportages) ten behoeve van de (financiële) sturing van het project. Een zeer belangrijk aspect is de challenge van de andere projectteamleden op de juistheid en volledigheid van de financiële informatie en de kasprognoses, inclusief toetsing of voorgenomen opdrachten nog passen binnen de budgettaire kaders inclusief voorstgellen naar het PMT voor aanpassingen. Binnen het team van projectbeheersers onderneem je zelfstandig en op eigen initiatief, in afstemming met het team, de nodige acties om de volgende producten te kunnen leveren:

 • budgetteren, onderbouwen en verwerken raming
 • onderbouwen budgetaanvraag (scope)
 • budgetmutatie opstellen
 • opzet & beheer WBS in SAP, actualiseren SAP
 • verantwoording dmv financiele maandrapportage, T-rapportage, bijlage derden, bijlage projectverantwoordingsrapportage

Plus activiteiten:

 • initieren verbetertrajecten vastlegging inkoopdossier;
 • ondersteuning bij en monitoring op (juiste) vastlegging van VTW’s in de VTW database;
 • initieren verbetertrajecten financieel beheer;
 • ondersteunen, verzorgen en bewaken van inhuuraanvragen van het project en aansluiting hiervan met onderliggende systemen (CAPPLAN);
 • uitvoering van audits en/of overige werkzaamheden op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Wat verwachten wij van jou?

 • kennis van de RWS organisatie en in het bijzonder van het bedrijfsmodel, wijze van inrichting SAP en werkwijzes en voorschriften financieel management.
 • kennis van IPM werkwijze binnen Rijkswaterstaat, bij voorkeur enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie.
 • kennis van en relevante werkervaring met RWS bedrijfssystemen zoals SAP (ook inkoopdossier), Connect, VTW database, Projectendatabase.
 • ervaring in een rol van plaatsvervangend MPB is een pré.
 • 5 jaar relevante werkervaring

 

Competenties

 • resultaatgedreven
 • aanspreekbaar
 • dienstverlenend
 • integer
 • ondernemend
 • verbindend
 • flexibel
 • samenwerken
 • leergierig
 • analyserend vermogen
 • gestructureerde werkwijze
 • goed plannen en organiseren
 • motiveren en verbinden
 • overtuigingskracht
 • communicatieve vaardigheden

Organisatie

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) werkt door de inzet van kennis en expertise aan een vlot en veilig verkeer over weg en water, droge voeten en schoon en voldoende water. Als beheerder van het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem voert Rijkswaterstaat ook belangrijke leefomgevingtaken uit. Denk aan het terugdringen van blauwalg, het saneren van waterbodems, maar ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers, ecoducten en wildtunnels.

WVL begeleidt op het gebied van leefomgeving programma’s die zijn gericht op invoering van nieuw beleid en regelgeving. Niet alleen voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu, maar ook voor andere opdrachtgevers, zoals decentrale overheden en andere ministeries.

WVL heeft een brugfunctie tussen beleid, beheer, uitvoering, toezicht en kennis. WVL is daarvoor actief betrokken bij landelijke en regionale projecten en levert daarbij de kennis en expertise voor de projecten van Rijkswaterstaat.

De komende jaren zijn er grote projecten uit te voeren binnen Cluster MN A Vaarwegen, Cluster MN B Wegen, Stormvloedkering Ramspol, Eerste fase Marker Wadden.

De desbetreffende projectteams concentreren zich op het vergroten van kwaliteit en efficiëntie van de vastgestelde werkwijze door het beschikbaar stellen, implementeren en borgen van een procesgerichte en gestandaardiseerde manier van werken. Er wordt meerwaarde wordt gezocht in het aan de voorkant verbeteren en integrale aanpak; integraal werken en bundelen van werkwijzen. De visie en ambitie van Rijkswaterstaat PPO zijn door de directie gevat in de uitgangspunten Uniformeren, Verbinden en Verbeteren. De wijze van werken en de te bereiken doelen van de bovenstaande clusters dragen bij aan deze uitgangspunten van PPO.

Aanbod
De gevraagde producten dienen geleverd te worden in de periode van april 2017 tot eind 2019.

 • een combinatie van uitdagende projecten;
 • een Bekwaam netwerk en team met specialisten waarbinnen je de producten kunt realiseren;
 • een werksfeer met een goede balans tussen eigen verantwoordelijkheid, samenwerking en kennis delen;
 • up-to-date contracten die compliant zijn met de nieuwe wet DBA.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.