Interim Adviseur Civiele techniek tunnel Vacature vervallen

 Amsterdam Zuidoost

 24 uur

Bekwaam zoekt een Interim Adviseur Civiele techniek tunnel. Vanuit je kennis lever je op dit gebied een belangrijke bijdrage aan de contractvoorbereiding, aanbesteding en realisatie. De adviseur is mede verantwoordelijk voor de contrascope van de discipline Tunnel voor het civieltechnische deel. Meer weten? Lees dan snel verder!

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Project Management Ondersteuner

 Thuis

 24 u p/w

Lees verder

Adviseur Projectbeheersing Kwaliteit Maastricht / Roermond / Den Bosch

 Maastricht / Roermond / Den Bosch

 -

Lees verder

Wat bieden wij jou?

Als Adviseur Civiele Techniek Tunnel lever je vanuit je kennis op dit gebied een wezenlijke bijdrage aan de contractvoorbereiding, aanbesteding en realisatie.

Daarbij wordt bij het project SAA gewerkt volgens de Systems Engineering (SE) Systematiek en volgens het bij Rijkswaterstaat bekende Stappenplan SE.

De adviseur is mede verantwoordelijk voor de contractscope van de discipline Tunnel voor het civieltechnische deel; daarbij dient nauw samengewerkt te worden met de discipline Tunneltechnische Installaties (TTI).

De activiteiten betreffen met name de contractvoorbereidingsfase, waarin je op het gebied van het specificeren van de (top)eisen eveneens een inhoudelijke bijdrage levert.

Bepaalt mede de faaldefinities ten behoeve van RAMS-(top)eisen behorende bij het infrasysteem voor de discipline;

Benoemt raakvlakken met andere disciplines en zorgt mede voor de beheersing van de raakvlakken met andere disciplines;

Stelt mede vragen op voor de overleggen met de stakeholders in samenwerking met Omgevingsmanagement;

Stelt (generieke) systeemeisen op in relatie tot o.a. de klanteisenspecificatie (KES), het Trace Besluit, Rijkswaterstaat Brede Afspraken (RBA’s) en het performance regime;

Zorgt voor het vullen van de SES met behulp van het programma Relatics;

Wat verwachten wij van jou?

Minimaal 7 jaar aantoonbare kennis en ervaring m.b.t. de gevraagde functie en werkzaamheden in het vakgebied, zoals in dit document is beschreven.

 • ervaring op het vakgebied van de Civiele Techniek bij voorkeur met verkeerstunnels;
 • ervaring met systeemgericht denken (eisenboom, functieboom, objectenboom, de interne en externe relaties van systemen), life-cycle denken;
 • ervaring met Design, Build, Finance, Maintain (DBFM) contracten;
 • ervaring met systems engineering is een vereiste;
 • ervaring betreft multidiscïplinaire projecten;
 • ervaring met afstemming met partijen buiten eigen werkeenheid;
 • ervaring met het schrijven van eisen voor infrastructurele kunstwerken.
 • in staat snel te schakelen tussen abstract en concreet en is daarbij resultaatgericht.
 • deel van het Technisch Team SAA en valt onder de Technisch Manager van deelproject A9 Amstelveen.
 • je kunt omgaan met belangentegenstellingen.
 • je kuntopereren als teamspeler en als een doorzetter, dit is een vereiste.

 

Competenties

 • Samenwerken, handelt naar inzicht dat een geïntegreerde benadering het beoogde resultaat oplevert en dat hiervoor samenwerking noodzakelijk is. Is een teamspeler en handelt in het belang van de projectresultaten
 • Flexibiliteit, denkt buiten de gebaande paden van de geijkte problemen en oplossingen en kijkt daarbij ook over de grenzen van het eigen vakgebied heen. Is creatief in het bedenken van alternatieven.
 • Plannen en organiseren, zorgt voortdurend dat ervoor wordt gezorgd dat de beoogde doelen en resultaten worden behaald.
 • Klantgerichtheid, op een transparante en expliciete wijze dient voortdurend te worden gezorgd voor een goede vertaling van de behoeftes naar oplossingen en maatregelen.

 

Organisatie

SAA -Schiphol Amsterdam Almere omvat de verbreding van ca. 65 km autosnelweg en de aanleg van een tunnel , een aquaduct en 2 grote bruggen in de komende 8 jaar.

Deze Corridor wordt middels vijf deelprojecten op de markt gezet; 1 DB contract (gereed) en 4  DBFM contracten (2 in uitvoering).

Aanbod
Je bent direct beschikbaar tot uiterlijk eind 2017. Het aantal uren is 24 uur per week.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.