Financieel Adviseur Projectbeheersing N35 Nijverdal – Wierden Vacature vervallen

 Zwolle

 -

Bekwaam zoekt samen met Partners in Projectbeheersing een Interim Financieel Adviseur Projectbeheersing. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de inrichting van een ordentelijk financieel beheer van het project N35 Nijverdal – Wierden. Ben jij resultaatgedreven, ondernemend en verbindend en kun je goed plannen? Meer weten? Lees dan snel verder!

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Financieel adviseur Sterke Lekdijk

 Houten

 16 u p/w

Lees verder

Teamleider Assetmanagement Vastgoed

 Utrecht

 36 u p/w

Lees verder

Wat bieden wij jou?

De adviseur is verantwoordelijk voor de inrichting van een ordentelijk financieel (baseline)beheer van het project en draagt zorg voor tijdige en betrouwbare financiële voortgangsinformatie (maandelijks en de T-rapportages) ten behoeve van de (financiële) sturing van het project. Een zeer belangrijk aspect is de challenge van de andere projectteamleden op de juistheid en volledigheid van de financiële informatie en de kasprognoses, inclusief toetsing of voorgenomen opdrachten nog passen binnen de budgettaire kaders inclusief voorstgellen naar het PMT voor aanpassingen. Binnen het team van projectbeheersers onderneem je zelfstandig en op eigen initiatief, in afstemming met het team, de nodige acties om de volgende producten te kunnen leveren:

 • budgetteren, onderbouwen en verwerken raming
 • onderbouwen budgetaanvraag (scope)
 • budgetmutatie opstellen
 • opzet & beheer WBS in SAP, actualiseren SAP
 • verantwoording dmv financiele maandrapportage, T-rapportage, bijlage derden, bijlage projectverantwoordingsrapportage

Plus activiteiten:

 • initieren verbetertrajecten vastlegging inkoopdossier;
 • ondersteuning bij en monitoring op (juiste) vastlegging van VTW’s in de VTW database;
 • initieren verbetertrajecten financieel beheer;
 • ondersteunen, verzorgen en bewaken van inhuuraanvragen van het project en aansluiting hiervan met onderliggende systemen (CAPPLAN);
 • uitvoering van audits en/of overige werkzaamheden op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Wat verwachten wij van jou?

 • kennis van de RWS organisatie en in het bijzonder van het bedrijfsmodel, wijze van inrichting SAP en werkwijzes en voorschriften financieel management.
 • kennis van IPM werkwijze binnen Rijkswaterstaat, bij voorkeur enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie.
 • kennis van en relevante werkervaring met RWS bedrijfssystemen zoals SAP (ook inkoopdossier), Connect, VTW database, Projectendatabase.
 • ervaring in een rol van plaatsvervangend MPB is een pré.
 • 5 jaar relevante werkervaring

Competenties

 • resultaatgedreven
 • aanspreekbaar
 • dienstverlenend
 • integer
 • ondernemend
 • verbindend
 • flexibel
 • samenwerken
 • leergierig
 • analyserend vermogen
 • gestructureerde werkwijze
 • goed plannen en organiseren
 • motiveren en verbinden
 • overtuigingskracht
 • communicatieve vaardigheden

Organisatie

De provinciale ambitie ten aanzien van de N35 is beschreven in de Marsroute N35 en geeft de visie van de regio over de totale N35 weer. Het Rijk ziet de aanpak van de N35 als een kralenketting. De minister kan zich vinden in volgorde waarin de problemen ‘per tracédeel ’zich kunnen gaan aandienen. Zoals in de Mobiliteitsaanpak voor 2028 is aangegeven heeft I&M een ambitie om stapsgewijs per kraal de tracés te bezien.
Voor het traject Nijverdal-Wierden is de planuitwerking samen met de voorbereiding realisatie gestart. Het traject loopt van km 34,8 in Nijverdal waar het aansluit op het Combiplan Nijverdal tot km 42,6 in Wierden waar het aansluit op de bestaande A35 bij de aansluiting Wierden. Voor een deel overlapt het projectgebied het projectgebied van het Combiplan oostelijk van de tunnel (km 34,8-37,6). Er zit een overlap in beide projecten om een goede aansluiting tussen beide projecten te kunnen realiseren.
Naast de Noordelijke voorkeursvariant zal ook de aanleg van het Ecoduct Notterveld (MJPO) meegenomen worden in de planuitwerking en de realisatie hiervan. Tevens zal de nog aanwezige sanering (MJPG) meegenomen worden en daar waar nodig zullen maatregelen getroffen worden.
Het voorkeursalternatief gaat door een waterwingebied. De provincie Overijssel trekt en voert alle werkzaamheden uit om dit deel van het waterwingebied te compenseren/verplaatsen. Tevens willen de beide gemeenten een fietssnelweg aanleggen (F35), welke parallel aan het tracé loopt en deels voorzien is op het
straks “oude” N35 tracé. Al deze werkzaamheden vallen buiten de scope van het project.
Wel is er afgesproken dat het Rijk gedurende de planstudie afstemming zoekt tussen het ontwerp van het voorkeurstracé N35 met het vastgestelde voorkeurstracé van de F35. De financiële consequenties van de inpassing van de F35 in het ontwerp van het voorkeurstracé van de N35 worden nader bepaald, waarna nader overleg tussen Partijen zal plaatsvinden over de verrekening daarvan.

Aanbod
De gevraagde producten dienen geleverd te worden in de periode van 1 december 2016 tot 1 december 2018.

 • een combinatie van uitdagende projecten;
 • een Bekwaam netwerk en team met specialisten waarbinnen je de producten kunt realiseren;
 • een werksfeer met een goede balans tussen eigen verantwoordelijkheid, samenwerking en kennisdelen;
 • up-to-date contracten die compliant zijn met de nieuwe wet DBA.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.