Assistent Risicomanager RijnlandRoute Vacature vervallen

 De Haag

 32 uur

Bekwaam zoekt voor Provincie Zuid-Holland een Interim Assistent Risicomanager voor het project RijnlandRoute. Heb jij aantoonbare diepgaande kennis van risicomanagement met uitgevoerde projecten, die qua omvang en complexiteit vergelijkbaar zijn met de RijnlandRoute? Dan zoeken we jou! Lees hier verder hoe jij deze rol kunt gaan vervullen of bel 076-2050888.

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Projectorganisator VRI - Verkeerstechniek

 Landelijk (Arnhem en thuis)

 40 u p/w

Lees verder

Project Management Ondersteuner

 Thuis

 24 u p/w

Lees verder

Wat bieden wij jou?

Onder de werkzaamheden van de adviseur Risicomanagement vallen op hoofdlijnen:

 • Assisteren bij de voorbereiding, uitvoering, uitwerking van interviews en risicosessies.
 • Verwerking en beheer van het risicodossier in de risicodatabase (Relatics/GRIP);
 • Vormgeving en modellering van risicomodule in de risicodatabase (Relatics/GRIP);
 • Aansturen van toekomstige gebruikers van de risicodatabase (Relatics/GRIP).

De assistent risicomanager is mede verantwoordelijk voor de:

 • Tijdige actualisatie van het risicodossier;
 • Correcte verwerking van risico’s is de risicodatabase;
 • Ondersteuning in het opstellen van risicorapportages.

Deze verantwoordelijkheden worden vervuld in nauwe samenwerking/afstemming met de Risicomanager en de andere IPM rollen binnen het project.

Wat verwachten wij van jou?

 • Minimaal HBO/Universitair werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare kennis van risicomanagement theorie door cursussen of opleiding;
 • Aantoonbare relevante ervaring met minimaal twee grote, vergelijkbare projecten op het gebied van infratructuur, uitgevoerd in de rol van (assistent/plaatsvervangend)
 • Risicomanager, waarvan tenminste één project met een budget van minimaal € 100 mln;
 • Door deze projecten tevens ervaring met contractbeheersing tijdens de uitvoeringsfase, van dergelijke op DBM c.q. UAV-GC gebaseerde projecten en de daarbij gehanteerde systemen (Relatics/GRIP);
 • Kennis van en ervaring met het functioneren van openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen.
 • Je bent beschikbaar voor gemiddeld 32 uur per week voor de duur van het project;
 • Je bent per 1 september 2017, of bij voorkeur eerder, beschikbaar;

Competenties

 • Stevige persoonlijkheid, zakelijk en resultaatgericht;
 • Moet zelfstandig en gestructureerd kunnen handelen en tegelijkertijd goed kunnen inschatten wanneer opgeschaald moet worden. Weet hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden;
 • Daadkrachtig optreden, pro-actieve houding, initiatiefrijk en pragmatisch;
 • Flexibiliteit, tact, zorgvuldigheid en goede oordeelsvorming in relatie tot potentieel tegenstrijdige vanuit het contract. Heeft gevoel voor OG/ON relaties;
 • Communicatieve en adviesvaardigheden (in woord en geschrift);
 • Teamspeler.

Organisatie

De provincie Zuid-Holland (PZH) werkt samen met het Rijk en de omliggende gemeentes aan de RijnlandRoute, een verbetering van de Oost-Westverbinding tussen de A4 en Katwijk.
De RijnlandRoute kent drie hoofddoelen, te weten:

 • Het realiseren van een betere oost-westverbinding voor het autoverkeer;
 • Het verbeteren van de leefbaarheid in de regio Holland Rijnland (en aangrenzende gemeenten);
 • Het mogelijk maken van ruimtelijk-economische ontwikkelingen in deze regio.

Deze drie hoofddoelen worden gerealiseerd door drie afzonderlijke deelprojecten die qua fasering in de tijd elkaar opvolgen. Op dit moment bevinden de deelprojecten Tjalmaweg en Europaweg zich in de Voorbereidingsfase van de Realisatie vanaf het onherroepelijk PIP tot aan de gunning.
Het deelproject A44-N434-A4 bevindt zich in de Realisatiefase (DBM-contract, incl. 15 jaar beheer en onderhoud) vanaf de gunning (januari 2017) tot en met de oplevering (in 2022), de ingebruikname en de overdracht aan de eindbeheerder(s).
In feite is sprake van een programma RijnlandRoute met daaronder 3 met elkaar samenhangende deelprojecten.
Deze uitvraag richt zich op het risicomanagement t.a.v. het gehele programma (i.c. alle drie de deelprojecten).

Aanbod

 • Een uitdagend project tot medio septenber 2018 voor 32 uur/wk;
 • Een Bekwaam netwerk;
 • Een werksfeer met een goede balans tussen eigen verantwoordelijkheid, samenwerking en kennisdelen;
 • Up-to-date contracten die compliant zijn met de nieuwe wet DBA.

Het project is gehuisvest in het Provinciehuis te Den Haag. Een verhuizing naar een locatie in het projectgebied wordt niet uitgesloten.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.