Assetmanager Waterketen/coach Vacature vervallen

 Barendrecht

 24 uur

Voor een Waterschap zijn we op zoek naar een Assetmanager Waterketen/coach voor de afdeling Regie Assetmanagement. Deze afdeling is o.a. verantwoordelijk voor de vertaling van beleid naar tactische maatregelen die leiden tot uitvoeringsmaatregelen voor projecten, onderhoud en bedrijfsvoering. Als Assetmanager/coach stuur je functioneel het ‘assetteam’ aan en ben je bevoegd om te bewaken en te sturen opdat: De uitvoerende afdelingen binnen de gestelde kaders (werkpakket, geld, inhoudelijke randvoorwaarden, concepten) de jaarafspraken / doelstellingen halen; De uitvoerende en ondersteunende afdelingen de juiste stuurinformatie aanleveren; Het systeem conform de gewenste prestaties werkt.

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Medior Contractmanager

 Tiel

 24 u p/w

Lees verder

Senior Projectleider Software

 Culemborg

 -

Lees verder

Wat bieden wij jou?

Als Assetmanager Waterketen/coach;

 • Ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en het vormgeven van de levenscyclus van assets en asset-systemen en organiseer je  hiertoe het optimum tussen kosten–, prestaties- en risico’s;
 • Voer je regie op het PDCA-proces voor assetmanagement van het betreffende programma;
 • Bewaak je de realisatie van bestuurlijke en ambtelijke doelstellingen m.b.t. nieuwbouw, onderhoud en beheer op systeemniveau;
 • Ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een Meerjarig onderhouds- en investeringsplan ten behoeve van Kadernota en Begroting van de assets binnen een programma;
 • Ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van kaders voor nieuwbouw, onderhoud en beheer;
 • Ben je ontwikkelcoach, die sleutelfunctionarissen van de afdeling gaat opleiden en begeleiden om de bestaande Asset management processen en producten slim, uniform en effectief te organiseren en draag je bij aan de ontwikkeling van assetmanagement binnen WSHD, in opdracht van de directie;
 • Vindt je als Assetmanager  afstemming met de (interne) stakeholders, zoals bestuurders, directieleden, afdelingshoofden en teamleiders.

Wat verwachten wij van jou?

 • Minimaal een afgeronde WO opleiding
 • Minimaal PRINCE2 Practitioner of bent bereidt dit behalen
 • Minimaal drie en bij voorkeur vijf jaar of meer aantoonbare relevante werkervaring in relatie met de gevraagde rol
 • Ervaring met Assetmanagement, Organisatorische transities en het Coachen en opleiden
 • Ervaring bij waterschappen of vergelijkbare publieke organisaties
 • Leiderschapskwaliteiten, teams aangestuurd van tenminste zes professionals.
 • Verander- en implementatiekracht door uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Een stevige en verbindende persoonlijkheid
 • Je bent resultaat gericht
 • Je kunt hhet gehele speelveld kunt overzien. Van de praktijk buiten in het veld tot de beleidsmatige zaken.
 • Je kunt schakelen op hoog ambtelijk en bestuurlijk niveau

Organisatie

De afdeling Regie Assetmanagement behartigt de belangen van de primaire programma’s. De Assetmanagers zullen de komende jaren een grote bijdrage gaan leveren aan het invullen van het assetmanagement.

Assetmanagement heeft de functie bestuurlijke en ambtelijke doelstellingen en risicokaders concreet te vertalen naar tactische maatregelen. Dit gebeurt op basis van plannen en voorstellen aan de assetowner (bestuur). Die kunnen gaan over noodzakelijke aanpassingen aan de assets, gewijzigde instandhouding- en bedrijfsvoeringconcepten.

Het assetmanagement vertaalt strategische doelstellingen naar operationeel beleid en geeft tactische kaders daarbij rekening houdend met het spanningsveld tussen prestatie, risico en kosten.

Assetmanagement is regievoering op het sluiten van de PDCA-cyclus op. Dit houdt in monitoring, analyseren, adviseren, evalueren en bijsturen m.b.t. geleverde prestaties van de assets (afgestemd op de tactische kaders).

Aanbod

 • Deze opdraagt is op basis van 24 uur per week en loopt tot eind juni 2019
 • De initiële opdracht kan verlegd worden tot maximaal 24 maanden na startdatum

 

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.