Contractadviseur Gebiedscontracten

 Haarlem

 Provincie Noord-Holland

 32 u p/w

 Provincie Noord-Holland

Interesse?

Hebben we jouw aandacht getrokken met deze mooie functie? Solliciteer dan direct. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met jou op.

Reageren op deze interim opdracht

Waar ga je werken?

De provincie beheert en onderhoudt naast vaarwegen en wegen ook bruggen, groen, gebouwen en terreinen. Aannemers werken via zogenoemde gebiedscontracten langere tijd in een gebied. Denk bijvoorbeeld aan asfaltwerkzaamheden,  bermen maaien, gladheidsbestrijding of herstellen van storingen aan verkeerslichten. 

De gebiedscontracten zijn op verschillende momenten tussen 2015 en 2018 van start gegaan en kennen een looptijd van 10 jaar. Het contract met WaakSaam loopt als eerste af, in juni 2025 en moet in 2024 vernieuwd worden.

Wat ga je doen?

Voor gebiedscontract Zaanstreek-Waterland en Gooi- en Vechtstreek zoeken we een Contractadviseur. Het betreft twee gebiedscontracten waar de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het areaal in de genoemde gebieden. Binnen deze contracten is er sprake van meerdere, zogenaamde preferred supplier, projecten, aanvullend uitgevoerd door deze gebiedsaannemer(s). Het contract van de vorige Contractadviseur is al enige tijd afgelopen. Bekeken is of de contractmanagers zelfstandig de werkzaamheden konden oppakken, maar er blijkt structureel capaciteit tekort te zijn.

De contractadviseur moet de volgende resultaten opleveren:
Werkpakket Contractbeheersing uitvoeren:

  • Beoordelen VTW’s incl. gebundeld goed/afkeuring- advies voor CM op basis waarvan de CM een besluit kan nemen hoe hij/zij met de VTW wil omgaan. Het advies gaat in op de grondslag van de wijziging, de inhoudelijke onderbouwing (volledigheid) en het prijsniveau. 
  • Opstellen WOG’s, conform de kaders die hiervoor gesteld zijn in de UAV-GC, zodanig dat deze door de CM kan worden ingediend in VISI.
  • Opstellen en updaten VTW/WOG overzicht, zodat de CM inzicht heeft in de actuele stand van zaken van contractwijzigingen.

Voortgangsbewaking Uitvoeren:

  • Organiseren, bijwonen en opstellen verslagen contractoverleg.
  • Opstellen concept Prestatieverklaring, inclusief toets op rechtmatigheid.

Wat breng je mee?

  • Je hebt HBO-niveau in relevant vakgebied;
  • Je hebt aantoonbare ervaring als Contractadviseur
  • Kennis van contractstukken en onderlinge rangorde en kunnen toepassen van UAV-GC
  • Communicatieve vaardigheden mondeling en in schrift
  • Kennis van systemen zoals VISI en Relatics

Wat bieden wij jou?

Startdatum: per direct (2 jaar met optie van 1 jaar verlenging)
Inzet: 32 uur per week
Deze uitvraag is geschikt voor een ZZP'er, maar je laten verlonen is ook mogelijk
Uurtarief in overleg

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.