Contractmanager PGO Trambedrijf Vacature vervallen

 Utrecht

 40 u p/w

 Provincie Utrecht

 05-07-2021

Andere mogelijkheden

Helaas is deze vacature vervult, kijk hieronder voor actuele vacatures

Contractmanager Projectorganisatie HDSR

 Houten

 16-20 uur

Lees verder

Contractmanager

 Houten

 16 u p/w

Lees verder

Wat bieden wij jou?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

De provincie vervult op deze opgave zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

Het team Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) is onderdeel van het domein Mobiliteit waarin ca 35 professionals werken.  TBO voert daarmee regie op het beheer en onderhoud van alle tram OV assets zoals de tramvoertuigen , infra zijnde sporen, bovenleiding en beveiliging, haltes & remise gebouwen, busstallingen tot camera systemen en digitale reizigers informatie systeem-borden (DRIS). Deze dynamische omgeving wordt geleid door de teamleider TBO en is onderverdeeld in een 3-tal werkvelden: Ontwikkeling, Operationeel assetmanagement, Telematica & Informatie. Elk werkveld wordt functioneel en operationeel aangestuurd door een coördinator. De contractmanager wordt aangestuurd door de teamleider TBO.

Wat ga je doen?
Je geeft invulling aan het contractmanagement waarbij jouw expertise vooral ligt op de juridische scope van contractmanagement . Je hebt brede ervaring met contractmanagement binnen de (light) rail infra en materieel werkvelden.  Vanuit deze functie ben je eindverantwoordelijk voor alle contracten binnen de beheersorganisatie, inclusief voor die contracten die raakvlakken vertonen met de projectorganisatie. Het strategisch contractbeheer is bij jou belegd. Je bent primair verantwoordelijk voor het contractbeheer rondom de procesaannemer. Daarin word je ondersteund door de procesbeheerder. Je levert een aanzienlijke bijdrage aan de professionalisering van het contractmanagement binnen TBO met als doel om het contractbeheer naar een hoger level te tillen.
Jij brengt jouw expertise in bij het team van procesbeheerders, bewaakt de uitvoering van de contracten (het 4-ogen principe), standaardiseert waar mogelijk en adviseert  het management over het optimaliseren van het contractbeheer. Je bent samenwerkingsgericht en in samenwerking met inkoop streeft naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Een belangrijke taak is het bewaken van de rechtmatigheid van aanbestedingen en betalingen binnen de contracten en de afgesproken SLA’s, en het managen van contractwijzigingen. Daarnaast is de provincie bezig met een nieuwe aanbesteding voor het onderhoud aan onze infra. Dit zal een Prestatiegericht onderhoudscontract worden (PGO).

Jouw focus hierbij is te zorgen dat het prestatiegericht onderhoudscontract zo goed mogelijk wordt nageleefd. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de PGO opdrachtnemer bij operationele en contractuele zaken over storingen en functieherstel. Je bent hard op de inhoud, maar zacht op de relatie. Je zorgt ervoor dat de prestatie eisen in het contract worden gehaald en dat bij tekortkomingen de opdrachtnemer hier conform het contract (juridisch) op wordt aangesproken en afgerekend.

Jouw belangrijkste taken zijn:

 • Je draagt bij aan de professionalisering dat er vanuit de inhoud meer proces- en prestatiegericht gestuurd moet worden en dat het team met technisch inhoudelijke kennis van operationeel naar processturing moet;
 • Vanuit jouw expertise contractmanagement stel je samen met de inkoper en andere stakeholders de specificaties voor de aanbestedingen op;
 • Je adviseert over de beste naleving van de contracteisen gekeken naar efficiency, effectiviteit en de mogelijkheden van de markt;
 • Voor specifieke contracten (bewaak je de overeengekomen prestatie afspraken uit de contracten, zowel in financiële zin als wel inhoudelijk. Dit geldt voor specifiek gevoelige en grote projecten. Je adviseert de stakeholders over jouw bevindingen. Dit alles volgens de geldende rechtmatigheidsprincipes;
 • Je beheerst het contractuele wijzigingsproces en verzorgt de opvolging daarvan en brengt op termijn deze kennis over naar de procesbeheerders;
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van overzichten van contracten. Draagt zorg voor het opstellen van leveranciersbeoordelingen aan de hand van KPI’s door de procesbeheerders;
 • Je rapporteert met regelmaat de status van de contracten en eventuele einddata. Bij einddata breng je advies uit over de mogelijke opties of te nemen acties;
 • Je bewaakt het proces rond de periodieke rapportages van de contractpartijen welke ontvangen worden door de procesbeheerders in de rapportagegesprekken en brengt waar nodig verbeteringen aan;
 • Jij wordt (mede)verantwoordelijk voor het voorbereiden, opstellen en aanbesteden en daarnaast mogelijk ook het goed managen van enkele bestaande of nieuw af te sluiten contracten voor materialen en systemen;

Als adviseur ben jij gesprekspartner op alle niveaus en weet snel en natuurlijk te schakelen. Het ene moment bespreek je de risico’s en kansen van de contracteringsaanpak, het volgende moment de inhoud van de contracten of bijvoorbeeld de leverbaarheid van materialen met de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de realisatie – en onderhoudsprojecten waar ze die materialen bij gebruiken.

Wat vragen wij van jou?

 • Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO-opleiding, aangevuld met specifieke opleidingen op het gebied van Inkoop, Contractmanagement, Aanbestedingsrecht en/of (technische) Bedrijfskunde;
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met contractmanagement en specifiek prestatiegerichte onderhoudscontracten in de (light) rail;
 • Je hebt ervaring met assetmanagementprocessen, waaronder aantoonbaar ISO55000;
 • Je hebt gewerkt als contractmanager binnen commerciële en/of overheidsorganisatie;
 • Je beschikt over kennis en ervaring met financiën, contractbeheersing, risicomanagement, procesbeheersing en kwaliteitsmanagement;
 • Je beschikt over aantoonbare werkervaring met prestatiegerichte onderhoudscontracten;
 • Je hebt gewerkt als contractmanager binnen een commerciële en/of overheidsorganisatie;
 • Je hebt ervaring met projecten binnen de (light)railinfra.

Aanbod

Start: 30-7-2021
Eind: 29-7-2022 (2x verlengingt mogelijk van maximaal 12 maanden)
40 uur per week
Schaal 13

Informatie en reactie

Voor meer informatie over deze vacature bel je Bekwaam via 076 205 08 88 of neem je direct contact op met onze consultant:

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden?

Neem contact op met Dolf. Hij helpt je graag verder.